عبور از تاریکی در فاصله‌ یک دهه

توبه کردن لات ها و لوطی های تهران هر کدام حکایتی شنیدنی دارد که نشان دهنده تحول دورنی آنها و شجاعتشان است که توانستند در پی یک اتفاق شاید ساده اما مهم بهترین تصمیم زندگی خود را بگیرند.

همشهری آنلاین- شهره کیانوش راد: غلامرضا قائنی که به واسطه شغلش به رضا گچکار معروف شد، پیشکار طیب حاج رضایی بود. او را یکی را نوچه های طیب و همراه همیشگی او می دانستند.

قصه های خواندنی تهران را اینجا دنبال کنید

تحول رضا گچکار هم مانند طیب حاج رضایی داستانی خواندنی دارد. رضا گچکار از اهالی محله امامزاده یحیی ع بود و در غائله ۲۸ مرداد، همه لات و لوت های محله امامزاده یحیی ع جمع کرد تا دنبال طیب راه بیفتند و علیه دکتر مصدق راهپیمایی کنند. اما یک دهه بعد تحت تاثیر طیب حاج رضایی در ماجرای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ این بار در جای درست تاریخ ایستاد.

خیلی از هم مسلکان او به محض اینکه خبر دستگیری امام ره را شنیدند همصدا با مردمی شدند که از ظلم شاه به ستوه آمده بودند. آنها پس از شنیدن این خبر، همراه با سایر مردم، کار و کاسبی را تعطیل کردند. رضا گچکار هم سر دسته گروهی در محله خودش شد تا اعتراض شان را نسبت به دستگیری مرجع عالیقدر آیت الله خمینی ره اعلام کند. فردای آن روز، هر که دارای اسم و رسمی بود از طرف ساواک دستگیر شد و به زندان افتاد.

رضا گچکار هم همراه طیب و چند نفر دیگر دستگیر شد. همان گونه که از طیب خواسته بودند، از او هم خواستند تا اعتراف کند که در قبال دریافت پول، به تحریک مردم در جریان قیام ۱۵ خرداد پرداخته است. اما او نیز حاضر نشد در مقابل مرجعیت امام خمینی ره بایستد و دروغ بگوید. شجاعت او، خشم ساواک را برانگیخت و موجب شد حکم اعدام برایش صادر شود.

رضا گچکار همراه طیب حاج رضایی و چند نفر دیگر، ۱۱ آبان سال ۱۳۴۲ در میدان تیر پادگان حشمتیه توسط عوامل ساواک اعدام شدند. روزنامه اطلاعات پس از اعدام آنها اسامی طیب حاج رضایی و ۴ نفر دیگر را که حکم اعدام آنها اجرا شده بود همراه با عکس آنها به چاپ کرد و آنها را متهمین واقعه ۱۵ خرداد دانست.

در تیتر این روزنامه آمده بود: طیب فرزند حسن علی، شهرت حاج رضایی، حاجی اسماعیل فرزند لطف الله، شهرت رضایی ۳، امیر فرزند ولی الله، شهرت کریم خانی معروف به امیراستاد ولی ، فضل الله فرزند سیف الله، شهرت ایزدی سلحشور معروف به داش گزیی، غلامرضا فرزند محمد، شهرت قائنی معروف به رضا گچکار، محکوم به اعدام...

منبع: همشهری