خبر خوش سخنگوی شهرداری تهران در بخش حمل و نقل شهری

محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران گفت: در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی، امسال ۷ خط مترو تکمیل شده و به بهره برداری می رسد؛خرید انبوه اتوبوس از تولیدکننده های خارجی و داخلی ثبت سفارش شده است.

منبع: اخبار اجتماعی مهرنیوز