فیلم | جادوی معماران یزدی و کاشی در تهران

کالبد بناهای تهران تاثیر زیادی از معماری فرهنگ ها و اقوام مختلف گرفته است. اما تاثیرپذیری از معماری اصفهان در اولویت قرار داشته است. با این حال نمی توان از نفوذ معماری سبک قم، یزد و به خصوص کاشان بر معماری پایتخت غافل شد.

همشهری آنلاین: بناهای تهران چه در دوران صفویه وچه در عهد قاجار بیشترین تاثیر را از فرهنگ و سبک معماری اقوام مختلف ایران گرفته است. این تاثیرپذیری در اواخر دوره قاجار بیشتر در تلفیق با معماری فرنگی خود را نشان می داد. در فیلم زیر تاثیر سبک معماری های مختلف در تهران را به روایت کارشناسان این حوزه ببینید و بشنوید.

قصه های خواندنی تهران را اینجا دنبال کنید

منبع: همشهری