امضای تفاهم‌نامه همکاری آموزش و پرورش و معاونت زنان ریاست جمهوری

تفاهم نامه همکاری بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش و انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در حمایت از برنامه های آموزشی و طرح های فرهنگی دختران دانش آموز و زنان فرهنگی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

عاطفه سادات مدبرنژاد مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان گفت: مهارت افزایی دختران و بانوان، الگوسازی از زنان موفق در گفتمان الگوی سوم، آموزش سواد زندگی, توان افزایی و بهبود وضعیت زنان فرهنگی سرپرست خانوار و ، از محورهای همکاری این تفاهم نامه است.

منبع: اخبار اجتماعی مهرنیوز