مه گرفتگی، باران و تاریکی شب کار جستجو را سخت کرده است

کولیوند: ...
رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: مه گرفتگی، باران و تاریکی شب کار جستجو را سخت کرده است.

به گزارش خبرنگار جامعه مهر، پیرحسین کولیوند درخصوص آخرین وضعیت جستجو برای افتن بالگرد رئیس جمهور گفت: تیم های عملیاتی و تخصصی هلال احمر همچنان مشغول جستجو هستند.

وی افزود: نقاطی که از سوی دو خلبان بالگردهای دیگر به عنوان نقاط احتمالی معرفی شده بود بررسی شده است.

کولیوند درخصوص شرایط جستجو گفت: مه گرفتگی، باران و تاریکی شب کار جستجو را سخت کرده است.

منبع: اخبار اجتماعی مهرنیوز