کتاب «عیون مسائل نفس و شرح آن» تجدید چاپ شد

...
خبر گزاری صدا و سیما ؛ کتاب «عیون مسائل نفس و شرح آن» به مناسبت اولین سالگرد ارتحال علامه حسن زاده آملی قدس سره الشریف در دوجلد به زبان فارسی از انتشارات «منظومه شمسی» تجدید چاپ شد.

این کتاب ترجمه اثر «سرح العیون فی شرح العیون» به زبان عربی است. 

علامه، در مقدمه کتاب، بیان می کند که اثر حاضر، حاصل تحقیقات عمیقی است که در طول سالیان متمادی، در باره معرفت نفس، به عمل آورده است.

معرفت نفس، پس از معرفت خدای تعالی، از لذیذترین و عزیزترین معارف الهی به شمار می رود و آن، مفتاح خزائن ملکوت و مرقات معرفت رب است. به نظر سیدعلی طوبجی سیوطی، حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» از ابوبکر رازی است.

ابن تیمیه، معتقد است که این حدیث، مجهول است و استاد حسن زاده آملی، با عنوان «وهم و رجم» همه این سخنان را رد می کند و پاسخ منکران را می دهد.

گفته می شود که معرفت نفس، مبتنی بر اصولی است و عیون مسائل نفس، اصول آن است و در هر عینی، از اصول ایقانیه و امهات برهانیه که مستفاد از فهم خطاب محمدی ص و مستفاض از اصول و جوامع روایی اهل بیت علیه الس لام است، استفاده شده است.

منبع: اخبار فرهنگی ‌صداسیما