گناهان؛ اصلی ترین عامل بدبختی و عاقبت به شر ی هستند

...

حجت الاسلام والمسلمین مهدی یعقوبی گیلانی، کارشناس مذهبی و مدیر موسسه منبر آسمانی درمورد اهمیت زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها بیان کرد: در آخر زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها دعایی است که همه ما روزانه چند بار این دعا را برای خودمان و اطرافیانمان می خوانیم و دعا می کنیم و از خدا استجابت چنین دعایی را می طلبیم.

در آخر زیارت می خوانیم: «الل ه م إ ن ی أ س أ ل ک أ ن ت خ ت م ل ی ب الس ع اد ف ل ا ت س ل ب م ن ی م ا أ ن ا ف یه و ل ا ح و ل و ل ا ق و إ ل ا ب الل ه ال ع ل ی ال ع ظ یم ؛» «خدایا به ما ح سن عاقبت عطا فرما و ایمان، سلامت و تقوا مرا نگیر.»

اول سوالی که پیش می آید این است که معنای عاقبت به خیری یعنی چه؟ و چقدر اهمیت دارد؟ و چه کسانی عاقبت به خیر می شوند؟ و چه عواملی باعث عاقبت به خیری و چه عواملی سبب عاقبت به شری می شوند تا انسان مختار با توجه به این نکات و این عوامل در راه عاقبت به خیری حرکت و از راه عاقبت به شری دور شود.

اهمیت عاقبت به خیری 

این کارشناس مذهبی تصریح کرد: در کتاب اصول کاف روایات تحت عنوان «باب الم عارین» به چشم م خورند «م عار» به کسان گفته م شود که ایمانشان عاریه ا است و در لحظه مرگ آن را رها کرده اند و از دست م دهند و بدون ایمان از دنیا م روند. به درست که بنده ا هست که صبح م کند و مؤمن است و شام م کند و کافر است و صبح م کند و کافر است و شام م کند و مؤمن است.

در قرآن کریم م خوانیم: افراد بعد از ایمان آوردن، کافر م شوند: «آمنوا ثم ک ف روا» و در قرآن کریم و فقه اسلام بحث ارتداد مطرح شده و معنا آن هم، برگشت از ایمان و گراییدن به کفر است.

حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی گیلانی درمورد بدعاقبتی گفت: یک از نمونه ها بدعاقبت که در قرآن کریم، حدود پانزده مرتبه به آن اشاره شده، آن جاست که ابلیس به آدم سجده نکرد؛ با آنکه به فرموده حضرت علی علیه السلام، شیطان شش هزار سال عبادت کرد که معلوم نیست مراد سال ها دنیای ۳۶۵ روز است یا سال ها اخرو که هر روزش مساو با پنجاه هزار سال است. چنان که قرآن م فرمایند: یک روز قیامت مساو با پنجاه هزارسال است.

این کارشناس مذهبی مطرح کرد: «زبیر» یک از رجال برجسته اسلام بود. او در یار پیامبر صل الله علیه و آله و جهاد ف سبیل الل ه سهم به سزا داشت. در یک از جنگ ها شمشیرش شکست، پیامبر صل الله علیه و آله بلافاصله چوب را برداشت و به دو طرف آن دست کشید، با عنایت خداوند متعال تبدیل به شمشیر شد و آن را به زبیر سپرد. زبیر، این وسیله را در راه اسلام پیش برد و در زمینه اهداف رسالت، رشادت ها به خرج داد.

 م گویند بهترین دفاع کنندگان از اسلام چهار نفر بودند: حضرت عل بن اب طالب علیه السلام، زبیر بن العوام، ابودجانه انصار ، سلمان فارس .

 زبیر یک از چند نفر بود که بعد از وفات پیامبر اکرم صل الله علیه و آله، دعوت امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام را برا دفاع از حق، بدون قید و شرط قبول کرد.

زبیر از چهار نفر بود که حضرت عل علیه السلام پس از وفات نب اکرم صل الله علیه و آله در دفاع از حق، نفر پنجم برا آن نیافت، سه نفر دیگر سلمان و ابوذر و مقداد بودند.

حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی گیلانی ادامه داد: زبیر در روز شورا، حق خود را به امام عل علیه السلام واگذار کرد و خودش هم مصم م بود با امام علیه السلام بیعت کند. او از افراد بود که دختر پیامبر بزرگ اسلام سلام الله علیها وصیت کردند، باید از افراد باشد که در مراسم تشییع من شرکت کند  

حضرت عل علیه السلام در نامه ا به اصحابشان نوشتند: زبیر یک از شجاع ترین افراد ام ت است. اما با آن همه کرامت وفضیلت، با آن همه شجاعت و رشادت زحمات که در راه اسلام و خاندان پیامبر اکرم ص کشید، در پایان کار دچار جاه طلب شد و این مسئله او را از مدار حق خارج کرد و به دشمن با بهترین خلق خداوند متعال واداشت. 

این کارشناس مذهبی ادامه داد: او عاقبت، با فریب معاویه و تشویق عایشه به گمراه کردن مردم بصره و سایر شهر ها برخاست و چندین هزار نفر را علیه امیرمؤمنان علیه السلام که م رفتند فرهنگ اصیل اسلام را پس از مدت ها به مسیر اصل برگردانند، تحریک کرد.

مدت ، آن امام بزرگوار علیه السلام را در میدان جنگ «جمل» به دفع دشمن گرفتار کرد و زبیر در میدان جنگ جمل خون هزاران بیگناه را به هدر داد و مزاحمت سخت برا دولت حق به وجود آورد و بدون این که از این آشوب کمترین بهره ماد و دنیای ببرد؛ در بیابان به دست مرد به قتل رسید و آن چنان به سوء عاقبت گرفتار شد که در کتب اسلام از او به عنوان فرد از پیشوایان ضلالت و کفر نامبرده م شود.

حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی گیلانی افزود: شیطان با آن عظمتش و عبادتش عاقبت بخیر نشد، دیگر چه برسد به من و شما با این عبادات و نیات دست و پا شکسته. خیلی باید مراقب باشیم تا مثل شیطان زمین نخوریم که اگر زمین خوردیم یک عمر اعمالمان از بین می رود و روز قیامت شرمنده خواهیم شد.

چه عواملی باعث عاقبت به خیری می شوند؟

این کارشناس مذهبی یادآور شد: در یک قاعده کلی، بزرگ ترین عامل عاقبت به خیری هر انسانی این است که ضعف های خود را جبران کند و جلوی گناهان را در زندگی خویش بگیرد چرا که اصلی ترین عامل بدبختی و عاقبت به شر ی گناهان هستند. به این جهت، در قرآن کریم اصلی ترین عامل عاقبت به خیری را تقوا می دانند.

خبرنگار: فاطیما میرزایی 

منبع: اخبار فرهنگی باشگاه‌خبرنگاران