خبرگزاری‌ها هم می توانند مناظره‌های انتخاباتی را پخش کنند

برای اولین بار؛ ...
ساترا با نزدیک شدن به انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، امکانات ویژه ای را در اختیار سکوهای صوت و تصویر فراگیر و رسانه های دارای مجوز قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا ، نظر به پیش رو بودن انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی دارای مجوز از ساترا که قصد دارند نسبت به تولید و انتشار برنامه با موضوع انتخابات اقدام کنند، می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۳ خرداد از طریق تماس با شماره تلفن ۸۸۳۴۵۱۹ داخلی ۴۴۸ و ۲۵۳، درخواست خود را با اداره کل صدور مجوز ساترا مطرح کنند تا تمهیدات و راهنمایی های لازم برای صدور مجوز فعالیت انتخاباتی سکوها صورت پذیرد.

همچنین در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری سکوهای دارای مجوز از ساترا و خبرگزاری ها می توانند از طریق هماهنگی با اداره کل صدور مجوز ساترا نسبت به اخذ قاب اختصاصی آی فریم برنامه های انتخاباتی شبکه های تلویزیونی اقدام و محتوای برنامه های انتخاباتی شبکه های تلویزیونی به ویژه مناظره های انتخاباتی را هم زمان با رسانه ملی پخش کنند.

منبع: اخبار فرهنگی مهرنیوز