برگزاری پنجمین جلسه کمیته اجرایی نظام ایده ها و نیاز ها نان

...
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس گفت: در یکی از بندهای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب کردیم که یک ۳ هزار میلیارد تومان دیگر، سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی افزایش پیدا کند.
روابط عمومی وزارت علوم ، در ابتدای جلسه دکتر زلفی­ گل نظام ایده ها و نیاز ها را مسیر جدید در کنار مسیر تولید علم به منظور توسعه فناوری و تحقیقات کاربردی کشور دانست و بر اهمیت و جایگاه آن اشاره کرد ، علاوه بر این بر حمایت همه  ارکان وزارتخانه از فعالیت های دبیرخانه تأکید کرد.

وی افزود: در هفته پژوهش، دانشگاه های سراسر کشور ویژه برنامه ای برای معرفی و ترویج سامانه نان در دستور کار قرار دهند.

در ادامه دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف پیشنهاد کرد: پارسا های ثبت شده مرتبط با نیازها، در آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی لحاظ شود ، وی همچنین بر لزوم حمایت مالی از دبیرخانه تأکید کرد.

در ادامه، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC گزارشی از روند فعالیت های اجرایی و ترویجی صورت گرفته توسط دبیرخانه بیان کرد ، همچنین، نیاز های مالی دبیرخانه را مطرح کردند و خواستار ضرورت پشتیبانی بیشتر از فعالیت های دبیرخانه شدند.

سپس دکتر علی نایبی معاون پژوهش و فناوری ISC و دبیراجرایی نظام ایده ها و نیازها، گزارش آماری از وضع سامانه را در حوزه های گوناگون ارائه داد.

وی گفت: هم اکنون  ۶۱۱۴ نیاز و ۵۲۲ ایده توسط ۲۲۲ کارگزار نمایه شده است، در سامانه نان، تاکنون بیشترین نیاز ها به ترتیب مربوط به حوزه های فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم انسانی، علوم پایه، علوم بهداشت، دامپزشکی و هنر بوده است.

در ادامه، بسته پیشنهادی سنجش و انگیزش نظام ایده ها و نیاز ها برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها توسط دکتر علی نایبی ارائه شد و توسط اعضای کمیته اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین، گزارش پیشرفت سامانه نظام ایده ها و نیاز ها توسط مهندس فاطمه خلیفه، مدیر تحقیق و توسعه ISC و سرپرست امور سامانه های رایانه­ ای و امور کارگزاری دبیرخانه نان ارائه شد.

یکی از اهداف سامانه نان ، یکپارچه سازی سامانه های موجود و ارائه دریچه واحد فناوری برای ایده ها و نیاز های کشور است . برای تحقق این هدف، تاکنون ارتباط سامانه­ ای و خودکار سامانه نان با برخی سامانه ها ایجاد شده و با برخی دیگر در حال تکمیل است که گزارش آن توسط سرپرست امور سامانه های رایانه ای دبیرخانه اعلام شد.

منبع: اخبار فرهنگی ‌صداسیما