قرآن های کوفی در شهر کتاب بررسی می شود

نشست هفتگی شهر کتاب با محوریت بررسی کتاب «قرآن های کوفی در ایران و دیگر پاره های آن در جهان» نوشته مرتضی کریمی نیا سه شنبه ۲۱ شهریور در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

همشهری آنلاین- گروه فرهنگی: نشست «قرآن های کوفی در ایران و دیگر پاره های آن در جهان» برگزار می شود. نشست هفتگی شهر کتاب با محوریت بررسی کتاب «قرآن های کوفی در ایران و دیگر پاره های آن در جهان» نوشته مرتضی کریمی نیا سه شنبه ۲۱ شهریور در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.
دستنویس های قرآنی به خط حجازی و کوفی کهن ترین اسناد برجا مانده از میراث اسلامی به شمار می آیند. در این کتاب به مهم ترین عناصر تاریخی، ادبی، هنری، و قرآن شناختی در این آثار کهن و معرفی نزدیک به ۳۰۰ نسخه قرآنی کهن از مهم ترین کتابخانه ها و موزه های پرداخته شده است.
از آنجا که بسیاری از نسخه های کوفی در ایران و جهان، طی قرون گذشته، آسیب دیده و در مناطق مختلف پراکنده اند، مؤلف کوشیده تمام پاره های مشابه یا متعلق به هر نسخه را در ایران و جهان شناسایی کرده، در کنار هم قرار دهد.
افزون بر معرفی ظاهری نسخه، به جزئیاتی در باب نوع و ویژگی های خط کوفی، ویژگی های تزئینی و تذهیب های آن، اطلاعاتی از زندگی کاتب یا واقف، اطلاعات تاریخی درباره نسخه و محیط کتابت آن، شیوه نقطه گذاری و اعراب گذاری آیات، رسم یا املای قرآنی به کار رفته، وقرائت های رسمی، نادر و گاه ناشناخته در آن، پرداخته است.
نشست نقد و بررسی این کتاب سه شنبه ۲۱ شهریور از ساعت ۱۶ در مرکز فرهنگی شهر کتاب به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر بخارست ، نبش کوچه سوم برگزار می شود.

منبع: همشهری