پای درس آقا| آمریکایی ها از کشتار مردم در 17 شهریور حمایت کردند

رهبری می‌فرمایند: هر فاجعه‌ای که به‌وسیله‌ رژیم پهلوی در ایران صورت گرفت مثل قضایای ۱۵ خرداد و ۱۷ شهریور که در هرکدام از این حوادث، تعداد کثیری از مردم کشته شدند آمریکایی‌ها جانب رژیم دیکتاتوری را گرفتند. ...

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، ۱۷ شهریور در تاریخ معاصر ایران یکی از روزهای تلخ و یادآور فاجعه ای است که در سال ۵۷ توسط رژیم پهلوی رقم خورد. در چنین روزی میدان ژاله تهران با خون مردم معترض به میدان شهدا تبدیل شد و همچنان در حافظه تاریخی ایرانیان جمعه سیاه کماکان بازتاب دهنده خشونت و قساوت قلب پهلوی ها است. در ادامه سخنان رهبر انقلاب را در این باره می خوانید.

سیاست رژیم در برابر مبارزان انقلابی

من از روز هفدهم شهریور سال ۱۳۵۷ خاطره ای در ذهن دارم. قبل از آن که این حادثه خون بار در تهران ات فاق بیفتد، سیاست رژیم ستمشاهی به دنبال این بود که مبارزان و به تبع آن ملت ایران را، به تندرو و کندرو، افراطی و معتدل تقسیم کند. این، نکته خیلی قابل توج هی است که امروز مثل آیینه ای، همه عبرت ها را به ما درس می دهد. کسی که روزنامه های آن وقت و اظهارات مسؤولان رژیم ستمشاهی را مطالعه می کرد، می فهمید که اینها می خواهند کسانی را که در مقابل آنها هستند و مبارزه می کنند، را از هم جدا کنند.

باش تا صبح دولتش بدمد، کاین هنوز از نتایج سحر است

عد ه ای را که طرفداران و علاقه مندان مخلص امام بودند و راه امام را علنا اظهار می کردند، به عنوان تندرو و افراطی و متعص ب معرفی می کردند. در مقابل اینها هم، بعضی از کسانی را که علاقه مند به مبارزه بودند، ولی خیلی جد ی در آن راه نبودند، یا جد ی بودند، ولی دستگاه آن طور خیال می کرد اینها جدی تی ندارند، به عنوان افرادی که معتدلند و با این ها می شود مذاکره و صحبت کرد، معرفی می کردند. من در آن روز این احساس خطر را کردم. آن زمان من در جیرفت تبعید بودم. شاید روز چهاردهم یا پانزدهم شهریور بود. به یکی از آقایان معروف که در قم بود، نامه ای نوشتم و این سیاست رژیم را برای آن آقا تشریح کردم و گفتم این ها با این تدبیر خباثت آمیز می خواهند بهانه ای برای سختگیری بر مخلصان و عش اق امام بزرگوار به دست آورند و شما را بدون این که خودتان بخواهید، در مقابل آن ها قرار دهند.

این نامه را نوشته بودم؛ اما هنوز نفرستاده بودم. روز شنبه هجدهم شهریور بود که رادیو و روزنامه ها، خبر کشتار هفده شهریور را پخش کردند. فردای آن روز، ما در جیرفت از این قضیه مط لع شدیم. من برداشتم در حاشیه آن نامه برای آن آقا نوشتم که: «باش تا صبح دولتش بدمد، کاین هنوز از نتایج سحر است». آن نامه را به وسیله مسافر، برای آن آقای محترم فرستادم. آنها شروع کردند سختگیری ها را علیه مبارزان و انقلابیون حقیقی راه انداختن که نمونه اش کشتار هفدهم شهریور بود. ۱۳۷۶/۰۶/۱۹

حمایت آمریکایی ها از کشتار 17 شهریور

رئیس جمهور امریکا راجع به وجود دمکراسی در این منطقه حرف هایی بر زبان آورده است که اگر کسی نقش امریکا را در دفاع از قدرت های مستبد در طول چهل، پنجاه سال گذشته بداند، از اینکه رئیس جمهور چنین رژیمی اد عا کند متول ی دمکراسی است، شرمنده می شود که چرا باید چنین حرف بی حساب و غلطی، این طور با گستاخی و وقاحت بر زبان کسی جاری شود. این ها کسانی هستند که سال های متمادی از پلیدترین دیکتاتورها حمایت کردند. در کشور ما کودتای ۲۸ مرداد را آمریکایی ها به راه انداختند و بیست و پنج سال سخت ترین و سیاه ترین دیکتاتوری را در این کشور به وجود آوردند و قرص و محکم از آن حمایت کردند. هر فاجعه ای که به وسیله آن رژیم در ایران صورت گرفت مثل قضایای ۱۵ خرداد و ۱۷ شهریور که در هرکدام از این حوادث، تعداد کثیری از مردم غیر نظامی و مردم کوچه و خیابان به دست عوامل مزدور رژیم کشته شدند آمریکایی ها جانب رژیم دیکتاتوری را گرفتند و علیه مردم حرف زدند. ۱۳۸۲/۰۸/۲۳

پایان پیام/ 

منبع: فارس‌نیوز