جبلی: تولید مجموعه پرافتخار «سلمان فارسی» با قدرت ادامه دارد

...

پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در فضای مجازی نوشت:  تولید مجموعه پرافتخار «سلمان فارسی» به رهبری استاد بزرگوار داوود میرباقری در سخت ترین مراحل تولید با قدرت ادامه دارد. بی تردید این اثر نقطه عطفی پرفروغ در کارنامه درخشان استاد میرباقری و تاریخ سریال سازی تاریخی در ایران خواهد بود.

منبع: اخبار فرهنگی باشگاه‌خبرنگاران