عصبانیت غیر قابل کنترل آقای کارگردان در جشنواره فجر | ببینید

 اصغر نعیمی، کارگردان «دو روز دیرتر» پیش از نمایش فیلمش در برج میلاد به علت اینکه مانع از ورود او به سالن شدند؛ با عصبانیت و فحاشی به این موضوع واکنش نشان داد.

منبع: همشهری