مدیریت انگیزه نسل‌های آینده توسط مادران صورت می‌پذیرد

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه: ...
حجت الاسلام سید مهدی خاموشی با تاکید بر اینکه مدیریت انگیزه نسل های آینده توسط مادران صورت می گیرد گفت: خانواده آباد جامعه آباد می سازد و ما باید از خانواده شروع کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر. حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه در چهارمین همایش بین المللی حوراء انسیه که در محل این سازمان برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: خداوند در قرآن کریم می فرماید ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و تیره ها و قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید اما گرامی ترین انسان به کسی است که با تقواتر باشد.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: انسان وقتی خلق شد باید ارتباطش را با خدا، طبیعت، دیگر موجودات و مشخص کند. آیات بسیاری در زمینه شناخت پروردگار وجود دارد و این نشان می دهد که شناخت پروردگار لازم است. به اساس آیات او مرگ و حیات را خلق کرد و همچنین ملک و ملکوت در دست اوست.

وی با اشاره به اینکه سلول سلول بدن انسان درس خداشناسی است گفت: امروز سازمان اوقاف با دو گروه پزشکی کار می کند گروهی که بر روی پیام های الکترونیکی سلول ها تحقیق می کند. هر سلول ما صفحه وجود و خدا شناسی است. گروه دیگر در خصوص درختواره ژنتیک تحقیق می کنند. در هر عصری خداشناسی باید بر مبنای همان عصر تعریف شود. قدم اول برای اینکه بگوییم منزلت انسان در نظام خلقت کجا است ابتدا باید منزلت آدمی شناسانده شود. هرچه علم به خدا بیشتر ایمان آدمی قوی تر می شود.

خاموشی در خصوص تربیت انگیزشی بانوان و نقش جامعه سازی او عنوان کرد: قرآن می فرماید حفظ کنید خودتان و خانواده تان را؛ مهمترین فرد در این میدان مادران است. برای اصلاح جامعه نیاز به اصلاح خانواده است. بی عفتی کلامی و عملی از خانواده شروع می شود، در اینجا نقش مادران بسیار مهم است.

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: جریان ساخت و ریل گذاری اراده انسان ها یک نظام تربیتی ویژه است، قرآن می فرماید خودت را مأمور کن با کسانی که صبح و شام خدا را می خوانند هم صحبت شو، با کسانی رابطه داشته باش که خدا را می خوانند. ریل گذاری تربیت دینی باید بر محور خدا باشد. زنان باید خدا را در زندگی حاکم کنند.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت انگیزه نسل های آینده توسط مادران صورت می گیرد گفت: خانواده آباد جامعه آباد می سازد و ما باید از خانواده شروع کنیم. برای خدا شناسی بهتر و خدا باوری قوتری لازم است در مسیر ولایت باشیم.

خاموشی در پایان خاطرنشان کرد: کسی که تقوا پیشه کند حتما می تواند از مشکلات عبور کند سالهاست که می خواهند کشور و نظام را نابود کنند اما نتوانستند و این به دلیل تقوای اجتماعی است.

منبع: اخبار مذهبی مهرنیوز