چرا انسان دچار غرور بی جا و یأس ناروا می شود؟

...

 حجت الاسلام و المسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی در خصوص انسان از نگاه قرآن، گفت: یکی از ویژگی های ضد ارزش در انسان، بی تابی است که در قرآن به ج ز ع تعبیر شده است.

وی با استناد به آیه ۲۰ سوره معارج با این مضمون که «إ ذ ا م س ه الش ر ج ز وع ا، چون بدی به انسان برسد بی تابی می کند» عنوان کرد: جزوع بر وزن فعول و صیغه مبالغه است که شدت بی تابی را بیان می کند. جزع در مقابل سختی مطرح می شود. انسان وقتی با مصیبتی مواجه می شود جزع می کند. شروع به گریه می کند، اما صرف گریه کردن جزع نیست. بلکه شیون و زاری همراه با اعتراض به قضا و قدر، جزع است. جزع ناشی از جهل است و جهل نقطه تفریط نفس ناطقه است. انسان، چون غالبا نسبت به حکمت سختی ها غافل است، اعتراض می کند. چون نمی داند که این سختی چقدر می تواند او را در سیر تکاملی بالا ببرد.

حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی با بیان اینکه فطرت انسان خداجو است. اظهار کرد: فطرت انسان در اثر دو امر یکی مواجه شدن با سختی ها و دیگری زهد شکوفا می شود. اگر فردی، کسی را از دست داد و برای او گریه کرد به معنای دور بودن از مراتب توحید نیست. امام صادق ع می فرمایند «زمانی که ابراهیم پسر پیامبر از دنیا رفت، پیامبر فرمودند: ابراهیم ما برای تو محزونیم ولی صابر هستیم. قلبم می سوزد و اشک در چشمم جاری می شود، اما حرفی نمی زنم که خدا راضی نباشد».

این کارشناس دینی با بیان اینکه صفت نکوهیده دیگر در انسان این است که به جهت بهره مندی از نعمت های دنیا دچار غرور بی جا، و به جهت از دست دادن آن دچار یأس و ناامیدی ناروا می شود. ابراز کرد: در سوره فجر آیات ۱۵ و ۱۶ خداوند می فرماید «انسان زمانی که پروردگارش به جهت آزمایش او را اکرام می کند و به او نعمت می دهد، می گوید خدا مرا گرامی داشت. پس دچار غرور می شود و زمانی که در جهت آزمون و آزمایش برای او روزیش را تنگ می کنیم می گوید خدا من را خوار کرد». هر دو حالت بودن یا نبودن نعمت، امتحان است، اما انسان نسبت به این دو ماده امتحانی جهل دارد. پس غرور بی جا و یأس ناروا در اثر جهل است که حد تفریط قوه عاقله است. غرور، آرامش و سکون نفس به چیزی است که در زندگی آمده و به واسطه آن آرام می شود. آن چیز، مطابق هوای نفس است و با خواسته های درونی مطابق است و این توافق به واسطه ی خدعه ی شیطان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه مواردی که باعث غرور می شود بسیار است. گفت: ما به دو مورد اشاره می کنیم که یکی انسان گنه کار و رحمت الهی است، خداوند می فرماید «ر حم تی و س ع ت ک ل ش یء شیطان در بین همه ی صفات خدا، رحمت او را برجسته می کند تا انسان از این رحمت سو استفاده کند»، دیگری سیادت و اصل و نسب است، سیادت نسب پیامبر ص است، اما ممکن است فرد از آن سو استفاده کند. سیادت و نسب پیامبر ص یک واقعیت است در حالی که خداوند نسبت به پسر نوح فرموده «ل ی س م ن أ ه ل ک إ ن ه ع م ل غ ی ر ص ال ح ؛ ای نوح به یقین او از خاندان تو نیست، او دارای کرداری ناشایسته است». امام صادق ع می فرمایند؛ «این که من ولایت علی ع را داشته باشم برای من برتر از آن است که فرزند علی ع باشم. چون این ولایت واجب است، اما این نسب فضیلتی است که خدا به من داده است».

حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی با بیان اینکه از اقسام غرور، غرور عالم، عابد، ذاکر و ثروتمند می باشد. اظهار کرد: قرآن کریم می فرماید «زندگی دنیا جز اسباب فریب نیست». در سوره لقمان آیه ۳۳ می فرماید «دنیا مغرورتان نکند و به خدا هم مغرور نشو». قرآن یک مرحله بالاتر می رود و می گوید «عده ای هستند وقتی مال دنیا به آنها می رسد دچار ف ر ح می شوند». در سوره هود آیات ۹ و ۱۰ فرمود: «ما رحمتی را به بنده می دهیم و بعد از مدتی از او می گیریم، دچار ناامیدی و ناسپاسی می شود و دوباره نعمت را به او می چشانیم، می گوید که سختی ها از من دور شد و حالت مغرورانه ی شاد و خودستایانه می گیرد».

این کارشناس دینی ادامه داد: انسان موحد معتقد است حوادثی که در جهان پیرامون او پیش می آید، خداوند قبلا مقدر کرده است لذا برای خودش در به دست آوردن آن نقشی قائل نیست. البته توجه کنید خدا سناریو نمی نویسد تا بشر در آن فیلم نقش بازی کند بلکه خداوند در علم خویش که قبل از خلقت است، نوشته که ما در چه زمانی چه کاری را انجام می دهیم، نه این که آن چه را آن جا نوشته، اجرا کنیم؛ لذا رفتار براساس اختیار بشر است و از او سر می زند و خداوند آن را قبلا دانسته و نوشته است. انسان موحد، چون می داند همه چیز دست خداست، در به دست آوردن و از دست دادن نعمت، تکلیف مدار است ولی غیرموحد تکلیف ندارد، خودباختگی و خودشیفتگی دارد. در سوره حدید آیات ۲۲ و ۲۳ فرمود «هیچ سختی در زمین و در مورد شما نیست مگر این که در کتابی نوشتیم قبل از این که این حوادث پیش بیاید. این برای خدا آسان است. انسان باید در از دست دادن نعمات دنیا، دچار یأس و ناامیدی نشود و در رو آوردن نعمات در دنیا مغرور نشود».

منبع: مهر

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران