صلح منطقه ای با قدرت ایرانی

...

سیاست خارجی کشور ها و دولت ها تأثیر گسترده و بسزائی در مناسبات منطقه ای، فرامنطقه ای و روند های داخلی دارد و به همین دلیل از آن به عنوان یکی از ابزار های مهم قدرت یاد می شود که می توان بابه کارگیری ظرفیت های موجود در آن، شرایط اقتصادی، سیاسی وفرهنگی راسامان داده و با اتکا به موقعیت های ژئوپولیتیک کشورها، گام های بلند و مستحکمی را در جهت توسعه در حوزه های مختلف برداشت.

کشور عزیز ما ایران به واسطه موقعیت ژئوپولیتیکی خاص، همسایگی با ۱۵کشور وداشتن مرز آبی وخاکی بااین کشور ها به صورت طبیعی از یک قدرت بلامنازع منطقه ای برخورداراست و می تواند به عنوان خط اتصال این کشور ها ایفای نقش کرده و مزیت های اقتصادی، امنیتی و سیاسی قابل ملاحظه ای را برایمان به ارمغان آورد حال اگر این امکان بالقوه با قدرت دیپلماسی، همراه شود می تواند معادلات موجود را به شود منافع ایران رقم زده و محاسبات ائتلاف غربی برای انزوای ایران و سایر کشور های منطقه را باطل کند؛ اتخاذ سیاست متوازن با همسایگان و گسترش همکاری های سیاسی و اقتصادی با کشور های عربی منطقه از راهبرد های کلان حوزه دیپلماسی در کشورمان است که به فراخور تحولات و شرایط حاکم بر منطقه مورد استفاده قرار گرفته و زمینه مناسبی رابرای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده تا جایگاه خود را در نظم نوین منطقه ای تثبیت کند و زمینه هراس دولت های استعمارگر غربی را که در اندیشه به یغما بردن ثروت های این منطقه ژئوپولیتیک هستند، نقش بر آب کند. با مرور فعالیت های انجام شده در حوزه دیپلماسی می توان به این نتیجه رسید که سیاست خارجی کشورمان در دولت های مختلف فراز و نشیب های متعددی را پشت سر گذاشته است، اما سازگاری با تحولات جدید در محیط ژئوپلیتیک باعث شد تا تهران به این نتیجه برسد که کارآمدترین استراتژی سیاست خارجی، تعریف چند اصل کلان است تا برنامه های خرد و کلان مرتبط با این عرصه را با توجه به ویژگی های ژئوپلیتیک محلی ومنطقه ای تدوین ومنافع ملی و منطقه ای را در سایه این راهبرد ها دنبال کند، از همین رو تقویت «همکاری های منطقه ای» و «بازدارندگی تهدید از منطقه» به عنوان دو رکن اساسی موردتوجه دیپلمات ها قرارگرفت تاجایگاه ایران را در توازن قوای منطقه ای ارتقا دهند، زیرا فقط در این صورت می توان دستیابی به توسعه و امنیت پایدار را تضمین کرد.

گرایش ایران به همکاری های منطقه ای یا بازدارندگی تهدید از منطقه تا حد زیادی به جهت حرکت تحولات منطقه ای و نحوه حضور ائتلاف غربی در منطقه بستگی دارد، اما در هر صورت جمهوری اسلامی ایران خواهان تداوم حضور فعال در مسائل منطقه ای برای حفظ جایگاه متناسب خود در توازن قوای منطقه ای است. تجربه های حضور ایران در لبنان، عراق و افغانستان نشان می دهد حضور فعال ایران در محیط اطراف خود بیشتر در شرایط بروز ناامنی فوری و به منظور حفظ امنیت پایدار و تقویت قدرت ملی بوده است. اما در این روند، گرایش ایران از حضور سخت و نظامی در منطقه به تدریج به حضور نرم و افزایش نفوذ سیاسی از طریق اتصال با گروه های سیاسی منطقه و حفظ نفوذ در دولت های دوست تغییر می یابد.

نقش بی بدیل ایران در همکاری منطقه ای

مداخله قدرت های بزرگ در حوزه ژئوپلیتیکی غرب آسیا یکی از دلایل اصلی گسترش بحران در این منطقه است از همین رو عموم بازیگران جهانی از دیرباز به طور مفصل و راهبردی به این منطقه چشم دوخته اند تا از دستیابی به منافع و منابع سرشار آن بی نصیب نمانند بنابراین اهتمام جدی را صرف ایجاد شکاف های متعدد در ساختار های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غرب آسیا کرده اند. با پایان نظام دو قطبی که تحولات جدی را در سطح بین الملل ایجاد کرد، غرب آسیا نیز تحث تاثیر متغیر های جدیدی قرار گرفت، تهدیدات نظامی در این منطقه افزایش چشمگیری یافت و به یکباره مسابقه تسلیحاتی جدی در دستور کار کشور های مهم منطقه قرار گرفت. رشد و توسعه همکاری و همگرایی منطقه ای در چارچوب منطقه ای شدن، یکی از همین موارد بود که پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی تشدید شد، به طوری که این نوع روابط درون منطقه ای در اثر شدت یافتن روند جهانی شدن، فراتر از مناطق توسعه یافته در مناطق در حال توسعه نیز به صورت یک الگوی تعامل متعارف در آمد. هراس قدرت های استعمارگر از همگرایی کشور های منطقه یکی از عوامل نفوذ آنها به غرب آسیا بود تا حدی که ایالات متحده آمریکا در راهبرد های خاورمیانه ای خود اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را دنبال کرده و توامان از ابزار های متنوع سخت و نرم برای تحقق اهدافش در کشور های مختلف این منطقه استفاده می کرد تلاش برای ایجاد تفرقه و چند دستگی بین دولت های صاحب نفود منطقه غرب آسیا یکی از این برنامه ها بود و به همین دلیل بود که توافق ایران و عربستان برای طرف های غربی به ویژه آمریکا خوشایند نبود، زیرا منافع حاصل از آن برای منطقه، منافع آمریکا را به شدت تهدید می کرد.

نظم جدید مورد نظر آمریکا، مبتنی بر ایجاد توازن قوا و جلوگیری از ایجاد یک ابرقدرت منطقه ای بود و در همین راستا پروژه ایران هراسی را کلید زدند تا جمهوری اسلامی ایران را یکی از تهدید های منطقه برای همسایگان تلقی کنند؛ توطئه ای که با حمایت تهران از همسایگان خنثی شد از همین رو با ابزار تروریسم و تفکرات سلفی وارد شدند و جمهوری اسلامی ایران با تلاش مجاهدانه مدافعان حرم طومار داعش را از سر منطقه کم کرد و امنیت را به کشور های غرب آسیا برگرداند همه این اقدامات در شرایطی انجام می شد که آمریکا در تلاش بود تا با کمک قدرت های منطقه به طور موازی از قدرت گرفتن بیش از حد یک دولت که جمهوری اسلامی بود جلوگیری کند وازاین طریق باسهولت به اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود در منطقه برسد، اما جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران قدرتمند منطقه ای بیشترین نقش را در ایجاد نظم منطقه ای و شکل دهی به ساختار های سیاسی، اقتصادی و امنیتی غرب آسیا ایفا کرد نقشی که همواره در حال رشد است و در حال حاضر برای همه قدرت های منطقه ای وفرامنطقه ای ثابت شده است که تصمیمات مرتبط با غرب آسیا بدون حضور ایران غیرقابل اجراست و بازیگران منطقه ای نباید از نقش سازنده تهران غفلت کنند.

بازدارندگی تهدید از منطقه

بازدارندگی یکی از ساز وکار های راهبردی- تاکتیکی دولت ها برای کاهش تهدید و افزایش ضریب امنیت کشور در برابر اقدامات تهاجمی دیگر دولت هاست. ایران از جمله کشور هایی است که همواره در معرض تهدید از سوی محیط پیرامونی خود قرار دارد از این رو دولت های مختلف تلاش کرده اند با افزایش قدرت دفاعی و گسترش محیط امنیتی و افزایش ضریب بازدارندگی به واسطه ابزار هایی همچون نفوذ سیاسی- امنیتی، دیپلماسی دفاعی و افزایش توان و ظرفیت ضربه نخست و ضربه دوم، فرآیند ها و ابزار های بازدارندگی خود را بازتولید کنند.

 طی سال های اخیر و به دلیل وضعیت ویژه خاورمیانه به عنوان محیط امنیتی ایران، شکل دهی به ساز وکار های بازدارندگی ازسوی جمهوری اسلامی ایران اهمیت گسترده ای پیدا کرد. خاورمیانه به دلیل افزایش بی ثباتی، بحران، تحرک بالای گروه های تروریستی، حضور قدرت های فرامنطقه ای وشکل گیری دولت های ضعیف اکنون در وضعیت آشوب زده قراردارد و چنین وضعیت وروندی سبب سازافزایش تهدیدات امنیتی درمحیط پیرامونی ایران شده است. دراین قالب، جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده از طریق ساز وکار های ترکیبی ضریب بازدارندگی خود را افزایش دهد.

رخداد های سال ۲۰۱۱ به این سو، نقش یابی گروه های تروریستی در محیط امنیتی ایران، افزایش حضور نظامی قدرت های فرامنطقه ای و تهدیدات نامتقارن باعث شد تا ایران تلاش کند از طریق حضور مستشاری در سوریه و افزایش ظرفیت متعارف نظامی با توان ضربه متقابل از طریق موشک های بالستیک و دوربرد، بازدارندگی خود را افزایش دهد. طی سال های اخیر بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بازدارندگی تدافعی به معنای ضربه دوم بوده، اما در مقاطعی با توجه به افزایش تهدیدات، ایران نیز از ظرفیت بازدارندگی تهاجمی خود بهره برده است.

 رویدادی که در «وعده صادق» شاهد آن بودیم و جمهوری اسلامی ایران با دفاع موشکی خود عملیاتی را سازماندهی کرد که طی آن هیمنه پوشالی رژیم غاصب صهیونیست شکست و این پیام را به کشور های دیگر از جمله حاکمان منطقه ای داد که صهیونیست ها رو به زوال هستند و با یک اتحاد منطقه ای می توان این غده سرطانی که بحران های زیادی را به منطقه تحمیل کرده است، ساقط کرد. بدون تردید این بازدارندگی برای امنیت منطقه نیز کارآمد است و همان طور که در سقوط داعش به کمک کشور های منطقه آمد درمقاطع دیگر نیزمی تواند درجهت کسب منافع ملت های منطقه غرب آسیا مورد استفاده قرارگیرد.

درحال حاضر فروپاشی رژیم صهیونیستی، اتحاد جهان اسلام و نابودی نظام سلطه مهم ترین آرمان جمهوری اسلامی ایران در این منطقه است و می تواند از اهرم های بازدارنده برای تحقق این خواسته بهره مند شود تابااتکا به آن استحاله جوامع اسلامی، تامین امنیت توسط رژیم صهیونیستی وترویج گفتمان های لیبرال دموکراسی را که توسط طرف های غربی به منطقه تحمیل می شود را کنترل کند.

مخالفت صریح ایران با حضور نیرو های خارجی برای تامین امنیت منطقه 

حمایت از اسرائیل، مقابله با محور مقاومت، کنترل نفوذ منطقه ای و برنامه هسته ای ایران، دفاع از امنیت شرکای اصلی آمریکا در منطقه، مداخله و نقش آفرینی مؤثر در امور داخلی و سیاست خارجی کشور های منطقه از جمله رویکرد های اصلی غربی ها برای حضور در منطقه غرب آسیاست. ایالات متحده آمریکا با طرح های مختلف نظیر خاورمیانه بزرگ، صلح ابراهیم، عادی سازی و ... سعی دارند نیرو های خارجی را مسئول برقراری امنیت در منطقه کنند؛ سیاست متناقضی که با جنگ افروزی صهیونیست ها در فلسطین اشغالی و حمایت بی قید و شرط آمریکا از رژیم غاصب کاملا ماهیت استعماری اش عیان شده است. کیفیت تامین امنیت منطقه از محور های مهمی است که جمهوری اسلامی ایران در نشست های دو جانبه و چند جانبه با دولت های منطقه به آن تاکید دارد و معتقد است برقراری امنیت منطقه تنها با همیاری و همکاری کشور های منطقه امکان پذیر است و از همین رو مخالف دخالت سیاسی و نظامی بیگانگان و باج دهی برخی کشور ها به قدرت های جهانی است.

تلاش دیرینه ایران برای تحقق امنیت و همکاری در منطقه

سیاست همسایگی دولت سیزدهم از جمله رویکرد هایی بود که از ابتدای دولت با فعال سازی و احیای مناسبات سیاسی- اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با همسایگان توانست تحرک فزاینده ای به سیاست خارجی داده و منافع ملی کشور را براساس اصول مبتنی بر «عزت، حکمت و مصلحت» پیگیری کند تا ایده دیرینه جمهوری اسلامی ایران برای تحقق امنیت و همکاری در خلیج فارس که در طول چند دهه گذشته با طرح های مختلفی نظیر مجمع گفت وگوی منطقه ای، طرح صلح هرمز و امنیت دسته جمعی مطرح شده بود و در روز های اخیر با سومین همایش گفتگو های «ایرانی عربی» پیگیری می شود به بار نشسته و همکاری و تعامل در منطقه غرب آسیا حاکم شده، اختلافات موجود در موارد مختلف حل و فصل شده و فضا مهیای تقویت مناسبات چندجانبه شود؛ وزیرخارجه کشورمان در سومین همایش گفتگو های ایرانی و عربی با بیان این که اکنون بیشتر از هر زمانی نیازمند تداوم گفتگو و همکاری صادقانه و سازنده برای نیل به درک مشترک از فرصت ها و ظرفیت های ملل منطقه برای ارتقای همکاری ها بین یکدیگر و همزمان شناخت چالش ها و موانع چنین هدفی هستیم، گفت: مشترکات ما بی تردید فراوان است و می توان ادعا کرد وزن و قوت مشترکات مان بیشتر از نقطه های افتراق واقعی، ساختگی و تحمیل شده از بیرون است و بر این معتقدیم امروز از مرحله گفتگو های ایرانی-عربی عبور کرده و به گفتگو های منطقه ای وارد شده ایم و فراتر از آن، امروز در مرحله همکاری های منطقه ای قرار داریم. پروژه ای که در سال های اخیر در چهار سطح دنبال شده است:

۱- روابط دوجانبه؛ که در این سطح به دنبال بازگرداندن روابط به ریل سابق با بازگشایی سفارتخانه ها و کنسولگری ها، تشدید رفت و آمد های دیپلماتیک، توسعه روابط اقتصادی و تقویت بعد گردشگری هستیم. 

۲- روابط منطقه ای؛ که ایران امید دارد با تقویت روابط در سطح دوجانبه فضای مساعدتری برای همکاری و همفکری در سطح منطقه ایجاد شود. حل سیاسی بحران های خاورمیانه از جمله در سوریه و یمن و ضرورت داشتن یک منطقه قوی برای مقابله با چالش های نوپدید اصلی است که می تواند مورد توافق سایر بازیگران قرار گیرد. 

۳- نهادسازی در منطقه؛ از یک نشست مشترک تا شکل گیری مجمع گفتگو و در نهایت تبدیل شدن به یک سازمان منطقه ای که بتواند مسائل و معضلات منطقه را دریک سطح بالاتر موردگفت وگو قراردهد و ضمن راه حل بخشی به موضوعات بتواند ضمانت اجرایی هم ایجاد کند.

۴- تکوین امنیت دسته جمعی با اتخاذ تصمیمات منطقه ای؛ باید یک عزم عمومی برای دفع تهدیداتی نظیر بی ثباتی و ناامنی، رشد تروریسم، تمایل ائتلاف غربی برای گسترش سلاح های کشتار جمعی در غرب آسیا و... شکل بگیرد تا و این منطقه تبدیل به جولانگاه تروریست ها نشود.

منبع: جام جم

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران