۳ بازی سرگرم کننده برای سیزده به در

...

این روز ها با گسترش تکنولوژی بازی های محلی از رونق افتاده اند و جای آن ها با بازی های دیجیتالی و کامپیوتری به ویژه موبایلی پر شده است. اما بی شک حرکتی که در بازی های محلی وجود داشت سبب ترشح اندروفین و به تبع شادمانی می شد. بیشتر ما با چند نوع از این بازی ها که تحرک در آن ها حرف اول را می زند مثل اتل متل، قایم باشک، هفت سنگ، طناب کشی و ... آشنایی داریم. در این زمینه درباره چند بازی محلی کمتر شناخته شده در استان های مختلف بخوانید.

هارو

«هارو» از بازی های قدیمی شهرستان دامغان است که طرفداران زیادی دارد. فردی چشم هایش را می بندد و دیگری روی زمین خاک برمی دارد و به صورت تپه های کوچک ۲.۵ تا ۴ سانتی متری می سازد و این کار ادامه می یابد و در مکان های مختلف حدود چند صد تپه ساخته می شود. فرد با ساخت هر تپه می گوید «هارو» حال فردی که چشم هایش را بسته بود، چشم هایش را باز می کند و به دنبال هارو ها می گردد که بعد از پیدا کردن باید آن ها را از بین ببرد. پس از پایان بازی دو فرد به دنبال هارو هایی که از بین نرفت می گردند و آن ها را می شمارند. این کار تکرار می شود، با این تفاوت که جای افراد عوض می شود.

بوجیکا فر

بوجیکا فر از بازی های محلی استان بوشهر است. بازیکنان دایره وار می نشینند و از میان خود یک نفر را به نام استاد انتخاب می کنند. بازیکنان یکی از انگشتان خود را روی زمین می گذارند. استاد در حالی که یکی از انگشتان خود را به زمین می گذارد و برمی دارد می گوید که بوجیکا فر گنجشک ها پر کموت را فر کبوتر ها پر پیلوسکا فر پرستو ها پر قلاغا فر کلاغ ها پر . بازیکنان با شنیدن کلمه فر انگشتان خود را به علامت پریدن به هوا بلند می کنند. در همین حال استاد نام شیء یا حیوانی را می آورد که قادر به پریدن نباشد. هریک از بازیکنان به اشتباه انگشت خود را بلند کند، بازنده است.

بازی محلی گ ل

بازی محلی گ ل در لردگان چهارمحال و بختیاری است. این بازی را بیشتر دختران انجام می دهند. در این بازی از چند سنگ کوچک استفاده می کنند که تعداد این سنگ ها بستگی به حرفه ای یا غیر حرفه ای بودن بازیکنان دارد که تعداد سنگ ها به صورت ۵، ۷، ۹، ۱۱ تایی است و تعداد آن ها حتما باید فرد باشد.

این بازی دارای مراحل مختلفی مانند دست گرفتن، دوق ل، سه قل، چهار ق ل، غش، عروس آشپال، تخم است. برای شروع بازی، بازیکنی که سنگ بیشتری را با پشت دست بگیرد بازی را شروع می کند. در صورتی که بازیکن نتواند یکی از این مراحل را به درستی انجام دهد، سنگ ها را باید به بازیکن مقابل بدهد.

منبع: همشهری آنلاین

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران