ببینید | واکنش تلخ مهران مدیری به تسلیت مهران غفوریان

ویدیویی از جمله تلخ مدیری بعد از تسلیت مهران غفوریان به دلیل فوت مادر مهران مدیری را ببینید.

منبع: همشهری