حافظه عجیب حاج احمد کاظمی به روایت یک رزمنده

...

خاطره زیر را ایشان در خصوص سردار شهید حاج احمد کاظمی فرمانده لشکر ۸ نجف برایمان روایت کرده است.

عملیات بدر

اسفند سال ۶۳ در عملیات بدر دستم ترکش خورد. زخمم آنقدر ها کاری نبود، اما برای پانسمان باید به عقب برمی گشتم. بچه ها از من خواستند با آمبولانس به بهداری بروم، اما، چون توان راه رفتن داشتم گفتم آمبولانس بماند برای مجروحانی که حال وخیمی دارند و من با ماشین های عبوری هم می توانم خودم را به بهداری برسانم. با چند تا از بچه ها که زخم شان سطحی بود، تکه تکه با ماشین و موتور تا سر سه راهی پشت منطقه درگیری آمدیم. از قضا چند نفر از بچه های مجروح لشکر نجف هم آمدند و آنجا همدیگر را دیدیم. نشسته بودیم سر جاده تا ماشین های عبوری که جای خالی داشتند ما را به عقب برگردانند.

حاجی آمد

در همین زمان حاج احمد کاظمی با یک جیپ از راه رسید. ایشان تا بچه های لشکر خودش لشکر نجف را دید، آن ها را شناخت و از ماشین پیاده شد. مجروحان نجف بلند شدند و گفتند که بچه های گردان فلان یا گروهان فلان هستند. من خیلی تعجب کردم که حاج احمد به عنوان فرمانده لشکر حتی رزمنده های گردان را می شناسد. ایشان یک به یک با بچه ها خوش و بش کرد تا رسید به من. در آن تاریکی چهره مان خوب مشخص نبود، اما ایشان گفت به نظرم شما از بچه های لشکر ما نیستید گفتم نه من عبدالصمد جعفری از رزمنده های لشکر ۱۴ هستم. بعد پرسید مجروحیت تان چیست؟ گفتم دستم ترکش خورده است. دستم را گرفت و صلواتی فرستاد و گفت ان شاءالله خوب می شود. بعد گفت اگر نیاز است این جیپ را بردارید و با آن به بهداری بروید. من پیاده به خط می روم، فقط یکجوری جیپ را به من برسانید. ما اصرار کردیم که شما به عنوان فرمانده لشکر به ماشین بیشتر نیاز دارید و بروید به کارتان برسید. ایشان هم وقتی اصرار ما را دید، رفت و ما هم با وسیله دیگری خودمان را به بهداری رساندیم.

فقط یک دقیقه

آن شب کل توقف حاج احمد و خوش و بش ایشان با ما پنج دقیقه بیشتر طول نکشید. با من که شاید در حد یک دقیقه حرف زد و همان چند جمله ای را که عرض کردم بین ما رد و بدل شد. گذشت تا اینکه در اواخر دهه ۷۰ ۱۵ یا ۱۶ سال بعد حاج احمد برای یک مقطع کوتاهی فرمانده لشکر امام حسین ع شد. ایشان برای بازدید به تیپ یک آمد. من هم با درجه سرگردی نیروی این تیپ بودم. افسر های ارشد جلوی در ساختمان تیپ به خط شدند تا به فرمانده لشکر خوشامد بگویند. ایشان آمد و با ما مصافحه کرد. کوتاه با بچه ها حرف می زد و رد می شد. به من که رسید تا احوالپرسی کردیم، اسمم را روی اتیکت لباسم دید. یک مکثی کرد و گفت چطورید آقای عبدالصمد جعفری؟ دستتان چطور است؟ تعجب کردم. گفتم دستم طوری نشده است. گفت بار قبل که شما را دیدم دستتان مجروح بود. سال ۶۳ در عملیات بدر شب شما را کنار یک جاده دیدم. همینطور که ایشان تعریف می کرد من خاطرات آن شب را به یاد می آوردم. واقعا برایم عجیب بود که فقط یک دقیقه من را در تاریکی دیده و یک خوش و بش ساده کرده بود، اما در همان یک دقیقه دیدار نام و تن صدایم را در حافظه اش ثبت کرده بود و حالا بعد از سال ها دوباره من را شناخته بود.

منبع : ایسنا

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران