بهترین راه رسیدگی به فقرا و رفع نیاز محرومان و مستمندان چیست؟

...

 صحیفه سجادیه کتابی حاوی ۵۴ دعا از امام سجاد ع است. این کتاب پس از قرآن و نهج البلاغه مهم ترین میراث مکتوب شیعه به حساب می آید و به نام های خواهر قرآن و «انجیل اهل بیت» نیز مشهور است. صحیفه مانند قرآن و نهج البلاغه از نظر فصاحت و بلاغت مورد توجه قرار گرفته است. امام سجاد ع بسیاری از معارف دینی را در دعا های خود بیان می کند.

بیشتربخوانید

کدام خی ر است که عمل خود را به دست خود، بی ارزش می کند؟

صحیفه سجادیه تنها شامل راز و نیاز با خدا و بیان حاجت در پیشگاه وی نیست، بلکه مجموعه ای مشتمل بر بسیاری از علوم و معارف اسلامی است که در آن مسائل عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و پاره ای از قوانین طبیعی و احکام شرعی در قالب دعا بیان شده است.

در بخش ارتباط با خداوند طبق مقتضای زمان های مختلف و احوال گوناگون دعا هایی بیان شده است، برخی دعا های آن به صورت سالانه، همچون دعای عرفه و وداع ماه رمضان، و برخی ماهانه، مانند دعای دیدن هلال، و برخی هفتگی و برخی برای هر شبانه روز قرار داده شده است.

دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه از دعا های مأثور از امام سجاد ع که آن را می خواند. امام سجاد ع در این دعا وظایف مؤمن واقعی را بیان می کند و از خدا درخواست دارد که از شر شیطان در امان باشد.

حضرت زین العابدین در ابتدای این دعا، خدا را به دلیل دادن مقام شکر به بندگان سپاس گزار است و از خدا درخواست پاک شدن گناهان و رسیدن به مقام صالحان را دارد.

آنچه پیش رو دارید گزیده ای از سخنان حضرت آیت الل ه علامه مصباح یزدی در دفتر مقام معظم رهبری است که در سال ۸۷ ایراد شده است. قسمت هفدهم آن را با هم می خوانیم:

رسیدگی به همسایگان، وظیفه مسلمانان

«و و ف ق ن ا ف یه ل أ ن ن ص ل أ ر ح ام ن ا ب ال ب ر و الص ل ، و أ ن ن ت ع اه د ج یر ان ن ا ب ال إ ف ض ال و ال ع ط ی ، و أ ن ن خ ل ص أ م و ال ن ا م ن الت ب ع ات ، و أ ن ن ط ه ر ه ا ب إ خ ر اج الز ک و ات »

امام سجاد ع در دعای ورود به ماه رمضان پس از درخواست توفیق، برای انجام نماز به آن صورتی که مطلوب الهی است، به وظایف مالی اسلام، توجه می فرماید. در آغاز، مسئله صله رحم و سپس رسیدگی به همسایگان، و بعد از آن سایر وظایف مالی و انواع زکات ها و حقوق مالی که بر اموال انسان تعلق می گیرد، را مطرح می فرمایند.

قرآن کریم پس از رسیدگی به اقوام و خویشاوندان، به رعایت حال همسایگان سفارش فرموده: «و ال جار ذ ی ال ق ر بی و ال جار ال ج ن ب » هم همسایه نزدیک و هم همسایه دور، هم خویش و هم بیگانه، از کسانی هستند که ما موظف هستیم به آن ها رسیدگی کنیم. اما آیا این وظیفه نیز، وظیفه واجب شرعی است یا از اوامری است که نظیر آن را درباره بسیاری از مستحبات داریم؟ حقیقت آن است که در بیانات تربیتی قرآن و اهل بیت ع بین این دو تفکیک نشده است.

شاید به این علت باشد که ما نیز در مقام عمل، نباید بین واجب و مستحب مؤک د، حجاب و مرزی قرار دهیم و تنها به فکر انجام تکلیف واجب باشیم. آن چه آشکار است رعایت حقوق همسایگان در قرآن و بیانات ائمه اطهار ع مورد سفارش است و از آزار و اذیت آنان نیز به شدت نهی شده است. رفتار دو همسایه با یکدیگر با یکدیگر هم می تواند بسیار مفید و مؤثر برای همدیگر باشد، و هم می تواند اسباب زحمت، نگرانی، دلخوری، آزردگی و حتی دشمنی را فراهم کند.

امیرالمؤمنین ع از رسول اکرم ص نقل می فرماید: «ما زال ج ب ری یل ی وص ین ی ب ال ج ار ح ت ی ظ ن ن ت أ ن ه س ی و ر ث ه» آنقدر جبرئیل به رعایت حال همسایه سفارش می کرد که من گمان کردم برای همسایه نیز سهم الارثی قائل خواهد شد.

رسیدگی به همسایه ی نیازمند و محتاج اگرچه واجب شرعی نباشد، اما باید از خمس و زکات به آن ها کمک کرد. در زمان ما کمیته امداد، یا سازمان بهزیستی، به اینگونه افراد کمک می کنند، اما اگر انسان بداند همسایه ای هست که به او رسیدگی نشده و اکنون نیازمند است، و خطری متوجه اوست، حتی اگر احتمال خطر و خوف آسیب باشد، در اینجا بعید نیست فتوای فقهی نیز کمک به چنین همسایه ای را واجب بداند. از جنبه ی اخلاقی، مسلمان موظف است که از حال همسایگان اطلاع داشته باشد تا اگر زمانی نیازی داشته باشند، از آنان غافل نباشد.

بی توجهی به همسایه، هم سنگ کفر

داستان مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه با مرحوم صاحب مفتاح الکرام ، آشکارا اهمیت این مسئله را نشان می دهد. سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرام از بزرگان و علمایی است که خدمت بسیار بزرگی به فقه نموده است. صاحب مفتاح الکرام اهل جبل عامل لبنان و شاگرد مرحوم سیدبحرالعلوم رضوان الله علیه در نجف بود. سیدبحر العلوم مقامات بسیار عالی نیز داشته و معروف است که خدمت وجود مقدس، ولی عصر اروحناه فداه مشرف می شده است.

مرحوم بحرالعلوم زمانی ایشان را خصوصی خواسته و به ایشان با ناراحتی تذکر می دهد که: «شنیده ام همسایه ات در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. مگر به او رسیدگی نمی کنید؟»، چون لحنی که مرحوم سید بحرالعلوم به ایشان می فرماید، لحن توبیخ بوده است. صاحب مفتاح الکرام با اضطراب سوگند یاد می کند که از وضعیت آن همسایه اطلاع نداشته و نمی دانسته که ایشان گرفتاری دارد. مرحوم بحرالعلوم به ایشان می فرمایند: «اگر از وضعیت همسایه محتاج، اطلاع می داشتی و رسیدگی نمی کردی که کافر می شدی.

من می گویم چرا نباید اطلاع داشته باشی؟» سپس سید بحرالعلوم یک سینی غذا را تهیه و به همراه سکه های طلا به صاحب مفتاح الکرام داده و می گوید: «خودت این سینی غذا و طلا ها را برمی داری و به منزل همسایه ات رفته و می نشینی تا این غذا را بخورد و سپس باز می گردی» سید جواد عاملی دستور سیدبحر العلوم را اطاعت کرده و غذا را به نزد همسایه خود می برد. مرد همسایه وقتی سینی غذا را می بیند، تعجب کرده و می گوید: «به چه مناسبت شما این غذا و پول را آوردید؟»

صاحب مفتاح الکرام گفت: «شما اصرار نکن» همسایه گفت: «تا نگویید من از این غذا استفاده نمی کنم.» سید جواد عاملی نیز حقیقت را می گوید. این جمله سیدبحر العلوم که می فرماید: «اگر می دانستی که همسایه شما احتیاج دارد و رسیدگی نمی کردی، کافر می شدی» نشانه اهمیت اسلام برای رسیدگی به همسایه است.

لازمه ی الگو شدن

تربیت اسلامی، تنها عمل به واجبات نیست. شیوه رفتار اسلامی را باید از اولیا دین یاد گرفت و به آن عمل کرد. متأسفانه ما شیعیان در بعضی از موارد به جای آنکه برای سایر مسلمان ها الگو باشیم، مسامحه نموده و به واسطه ترک بعضی سنتها، متهم می شویم که احکام فقهی را رعایت نمی کنیم. به عنوان نمونه فرقه های اهل تسنن اهتمام زیادی به نماز اول وقت و نماز جماعت دارند، به ویژه در مشاهد مشرفه مدینه و مکه. در آنجا به هنگام نماز، همه با سعی و شتاب، به سوی مسجد حرکت می کنند. قرآن می فرماید: هنگامی که برای نماز جمعه ندا داده می شود: «ف اس ع و ا إ لی ذ ک ر الل ه ». سعی حالتی بین راه رفتن ساده و دویدن است، یعنی با شتاب به طرف مسجد، حرکت کنید. این سعی و شتاب برای رفتن به مسجد در شیعیان کمتر دیده می شود که البته بسیار زننده است. بسیاری از سنت ها نزدیک به مرز وجوب است و باید انسان سعی کند تا آن ها را درست رعایت کرده و نگوید که تکلیف واجب نیست.

دیگر حقوق واجب مالی

علاوه بر رسیدگی به همسایه، حقوق واجب دیگری را اسلام برای مسلمانان تعیین فرموده است. از امام صادق ع نقل شده است که فرمودند: «شما تصور می کنید، تنها حق واجب در اموالتان زکات است. این گونه نیست. بسیار بیش از زکات، حقوق واجب بر اموال شما تعلق می گیرد» سپس می فرماید «أ م ا ت س م ع الل ه ع ز و ج ل ی ق ول ف ی ک ت اب ه : و ال ذ ین ف ی أ م وال ه م ح ق م ع ل وم . ل لس ائ ل و ال م ح ر وم ». آیه قرآن تصریح می فرماید که در اموال مؤمنین، حقی برای سائل و برای محروم است و باید مسلمان مقداری از مال را برای محرومین و برای کسانی که در اثر نیاز چاره ای جز اظهار حاجت ندارند، در نظر بگیرد.

«ف ی أ م وال ه م ح ق م ع ل وم . ل لس ائ ل و ال م ح ر وم » در قرآن یکی از اوصاف اهل عذاب و کسانی که به نماز بی اعتنا هستند و زکات را پرداخت نمی کنند این است که «و ی م ن ع ون ال ماع ون » از دادن «ماعون»، خودداری می کنند. «ماعون» چیست؟ در روایات توضیح داده شده که ماعون به این معناست که اگر همسایه مهمان داشت و به قابلمه یا دیگ، جهت پخت غذا احتیاج داشت و از همسایه اش درخواست کرد دیگشان را به او قرض بدهد.

آن شخص باید به او قابلمه را قرض بدهد. در زندگی گذشته همکاری و ارتباط مردم بسیار بیشتر از امروز بود. اگر همسایه به وسیله ای نیاز داشت از همسایه خود آنرا قرض می کرد. به این ترتیب هم نیاز برطرف و هم از هزینه ها و مصارف زندگی کاسته می شد. متأسفانه فرهنگ فردگرایی در زندگی امروز بسیار رواج پیدا کرده است. با این فرهنگ غربی رواج یافته در زندگی امروز، همسایه از همسایه خبر نداشته و همدیگر را نمی شناسند.

زکات مایه پاکیزگی مال

امام صادق می فرماید: «ل ک ن الل ه ف ر ض ف ی ال أ م و ال » خدا این حقوق را در اموال شما واجب کرده است که باید بپردازید. به این معنا که خدا به آن بسیار تأکید کرده است. از همین رو امام سجاد ع در دعا می فرماید: «خدایا به ما توفیق بده تا در این ماه اموالمان را از تبعات، پاک کنیم» انسان ممکن است به واسطه حادثه یا سهل انگاری باعث وارد آمدن خسارت به اموال شخصی یا عمومی شود. هر کدام از این موارد تبعاتی را می آفریند که بر ذم ه انسان خواهد بود.

در اصطلاح رایج به این موارد می گویند، مظالم. آن هایی که مقید به پاک بودن اموال هستند در هر سال غیر از خمس و زکات، به عنوان رد مظالم، مقداری پول کنار گذاشته و به فقرا می دهند. این تبعاتی است که به اموال تعلق می گیرد. امام سجاد ع در پایان این فراز از دعا به جمع آوری و پرداخت زکات ها اشاره می فرمایند. معنای لغوی زکات اختصاص به زکات اصطلاحی نداشته و شامل خمس و سایر صدقات واجب و کفارات نیز می شود.

یک احتمال نیز آن است که به اعتبار متعلقات زکات جمع بسته شده است. به عنوان نمونه زکاتی که به چارپایان یا به طلا و نقره تعلق می گیرد، هر کدام از آنان یک زکات تلقی شده و مجموعه آن زکوات نامیده شده است.

راه های رسیدگی به محرومان

اهتمامی که اسلام به رسیدگی به محرومین و خدمات عام المنفعه دارد، برای خیلی از افراد، درست روشن نیست. امروز که دوران علم و بحث و تحقیق و پژوهش است باید به این گونه مسائل که بر زمین مانده است بیشتر توجه نمود تا تحقیقات انجام شده، تکراری نباشند.

امروزه پرسش بسیاری از مردم به ویژه جوانان این است که در جامعه بهترین راه رسیدگی به فقرا و رفع نیاز محرومان و مستمندان چیست؟ رفع نیازمندی های محرومان به سه شکل کلی قابل تصور است. یکی آنکه این وظیفه به عهده افراد گذاشته بشود. هر کسی به خویشاوندان خود یا به همسایگانش کمک کند؛ و این تنها راه برای کمک به نیازمندی های محرومان به صورت داوطلبانه باشد. نقطه مقابل آن این است که بگوییم همه نیازمندی های محرومان جامعه توسط یک دستگاه مرکزی باید رسیدگی شود.

آن دستگاه مرکزی همان دولت است که باید برای مشکل محرومان برنامه ریزی کند. اگر لازم است مالیات بیشتری از افراد متوسط و متمو ل بگیرد یا از منابع دیگر بودجه کمک به محرومان و معلولان را تأمین کند. در اسلام هیچکدام از این دو شیوه به تنهایی پذیرفته شده نیست.

اصل در همه احکام اسلامی این است که باید به گونه ای اجرا شود که مسئولیت فردی انسان فراموش نشده و برجسته باشد. چون انسان با رفتار های فردی تکامل پیدا می کند. اگر دولت به فقراء رسیدگی کند، ثواب آن به افراد نمی رسد. خیلی فرق است بین آنکه از افراد مالیات اجباری گرفته شود یا آنکه انسان داوطلبانه به مشکل محرومان رسیدگی کند بهترین راه را اسلام قرار داده تا با خودسازی، روحیات فردی تکامل پیدا نموده و سرانجام در قیامت نیز هر کسی نتیجه عمل خود را می بیند «و ک ل ه م آت یه ی و م ال ق یام ف ر دا»، «لا ت ز ر واز ر و ز ر أ خ ری» هیچکس مسئولیت دیگری بعهده اش نیست «و أ ن ل ی س ل ل إ ن سان إ لا ما س عی» هر کسی به همان اندازه که سعی و تلاش نموده، از آن بهره می گیرد. این یک اصل کلی در اسلام است.

اسلام دین واقعیت و آرمان

اسلام در کنار این توصیه ها، واقعیت ها را فراموش نمی کند. به اصطلاح اسلام برنامه های آرمانی را با واقعیت ها، در کنار هم در نظر می گیرد. به عنوان نمونه در موعظه ها و هشدار ها به انسان دستور داده شده که به نوامیس مردم تجاوز نشود. در اسلام فقط به این توصیه و تنها به وعده عذاب و جهنم اکتفا نمی شود. در جای دیگر نیز می گوید، اگر عمل منافی عفت، با چهار شاهد عادل ثابت شود، فرد گناهکار را در حضور مردم مجازات کنید.

در اینجا دیگر مسئله عواطف و احساسات مطرح نیست «و لا ت أ خ ذ ک م ب ه ما ر أ ف ف ی د ین الل ه » اسلام می خواهد افراد به اراده و به خواست خود گناه را ترک و با تشویق و انذار و تبشیر، راه صحیح را انتخاب کنند و از راه زشت کناره گیری نمایند. در عین حال اسلام می داند که چنین واقعیت هایی اتفاق خواهد افتاد و گاهی تعداد آن نیز کم نخواهد بود. باید راه های بازدارنده گناه نیز وجود داشته باشد. بر همین اساس در اسلام حدود و تعزیرات به عنوان قوانین کیفری، برای جلوگیری از خلاف و جرم های بزرگ پیش بینی شده اند.

اگر این قوانین کیفری وجود نداشت، فساد آنچنان دامن گیر جامعه می شد که دیگر جایی برای حرکت بشر دوستانه داوطلبانه در جامعه باقی نمی ماند. هرگاه فساد رایج شود، همه خانواده ها را آلوده خواهد کرد و در جامعه ای که خانواده ها آلوده شوند، دیگر رشد معنوی در ان جامعه معنایی نخواهد داشت.

اسلام می فرماید: «اجرای یک حد، از چهل روز بارندگی برای مردم جامعه بهتر است».۱۲ اگر یک حکم الهی را جاری کنند و یک حد را در برابر چشم مردم اجرا کنند، برکت آن برای جامعه، از اینکه چهل شبانه روز باران ببارد، بیشتر است.

چرا که اجرای حد، از گسترش مفاسد جلوگیری می کند. انسان با رسیدگی به دیگران و به ویژه محرومان می تواند به درجات عالی برسد. «و ی ؤث ر ون ع لی أ ن ف س ه م و ل و کان ب ه م خ صاص » این آیه در سوره حشر در شأن اهل بیت ع برای ایثاری که در سه روز، روزه گرفتن انجام دادند و اعطا نمودن افطاری و غذای خود به یتیم و اسیر و مسکین، نازل شد. این یک نمونه است تا افراد معمولی از ائمه اطهار ع بیاموزند که چگونه باید فداکاری و ایثار نمود.

رسیدگی به فقرا، وظیفه فرد و حکومت

اگرچه نباید انسان ایثار را فراموش کند، اما اسلام رسیدگی به محرومان را تنها وظیفه افراد نمی داند بلکه دولت اسلامی را نیز موظف نموده تا زکات را از مردم گرفته و به فقرا برساند «خ ذ م ن أ م وال ه م ص د ق ت ط ه ر ه م و ت ز ک یه م » این حکم حکومتی از وظایف دولت اسلامی است که زکات را گرفته و به فقرا بدهد «إ ن م ا الص د قات ل ل ف ق راء و ال م ساک ین » اسلام علاوه بر کار های خیر داوطلبانه، دستورات قانونی، و گاهی همراه با قوانین جزایی را وضع نموده است تا نظم جامعه حفظ و حالت اعتدال در جامعه برقرار شود. چرا که در جامعه ای که ظلم و بیداد و تجاوز حاکم باشد، حتی افرادی هم که استعداد دارند، نمی توانند رشد کنند.

در وصف جامعه زمان، ولی عصر عجل الله فرجه الشریف در قرآن گفته شده: «و لیم ک ن ن ل ه م د ین ه م ال ذ ی ار ت ضی ل ه م و ل ی ب د ل ن ه م م ن ب ع د خ و ف ه م أ م نا ی ع ب د ون ن ی لا ی ش ر ک ون ب ی ش ی ئا » تشکیل دولت صالحین هنگامی است که خدماتی به جامعه ارائه شود، تا آنجا که ناامنی از جامعه برداشته شود «ل ی ب د ل ن ه م م ن ب ع د خ و ف ه م أ م نا » هنگامی که اینگونه شد، زمینه برای اهل توحید و معنویت فراهم می شود «ی ع ب د ون ن ی لا ی ش ر ک ون ب ی ش ی ئا » اگر بنا باشد جامعه ای خداپرست شود و از شرک دوری کند، باید زمینه تربیتی در آن جامعه فراهم شده و امنیت داشته باشد. در جامعه ناامن، فرهنگ و تقوا نیز رشد نمی کند.

دین اسلام دین جامع و کاملی است که به همه امور در حد کافی آن رسیدگی کرده است. متأسفانه ما ارزش احکام اسلام را نمی دانیم.

فعالیت گروهی و مردمی

راه سوم برای کمک به محرومان این است که فعالیت های سازمان یافته مردمی تقویت شود. در این فعالیت ها محور، کار فردی افراد نیست، بلکه باید کار گروهی انجام می شود، اما نه گروهی که به اجبار دولت تشکیل شده باشد.

گروهی از مردم با اشتیاق با یکدیگر همکاری کرده و مجموعه ای را تشکیل می دهند. به عنوان نمونه گروه رسیدگی به ایتام یا رسیدگی به جوانان جهت ازدواج. البته هیچکدام از این موارد به تنهایی آن چیزی نیست که اسلام می خواهد. اسلام همان گونه که بر کار فردی، تکیه می کند تا فرد رشد کند، از دستگاه دولت نیز غفلت نمی کند. دولت نیز باید تلاش بکند تا به محرومین رسیدگی کند و از اموال بیت المال بخصوص زکات استفاده و نیاز های آن ها را برطرف کند. ولی این به آن معنا نیست که افراد دیگر مسئولیتی ندارند.

زکات مایه ی پاکیزگی روح

قرآن می فرماید: «خ ذ م ن أ م وال ه م ص د ق ت ط ه ر ه م و ت ز ک یه م ب ها» به پیغمبر اسلام ص خطاب می فرماید: که از مردم صدقه و زکات را بگیر تا اینکه جان آن ها پاک شود نمی فرماید «تطهر اموالهم» در فرهنگ عامه می گویند. اموال فلان شخص آلوده است. وقتی خمس و زکات را بدهد اموال او پاک می شود. در دعای امام سجاد ع نیز این تعبیر آمده است.

«ن ط ه ر ه ا ب إ خ ر اج الز ک و ات ». تعبیر قرآن از این بالاتر است و می گوید «تطهرهم» یعنی افراد را پاک می کند. وقتی حق واجبی به اموال انسان تعلق می گیرد، اموال او آلوده است و علاوه بر آن جان او نیز آلوده است. چرا که امساک کردن از انجام تکلیف واجب، گناه است و گناه، روح را آلوده می کند.

دلبستگی به مال نوعی آلودگی است. این تعبیر را ملاحظه بفرمائید «ل ن ت نال وا ال ب ر » هرگز شما به نیکی نخواهید رسید مگر آنکه از اموالی که آنرا دوست دارید در راه خدا بدهید «ح ت ی ت ن ف ق وا م م ا ت ح ب ون » وظایف مالی که اسلام تعیین کرده، فقط برای این نیست که امور جامعه سامان بگیرد و فقرا شورش نکنند. بلکه با انجام دادن این وظایف، انسان رشد نموده و تزکیه شود و روح، تکامل پیدا می کند اگرچه مشکلات اجتماعی نیز حل می شود و فقرا به حقوق خود می رسند، اما این در درجه دوم قرار دارد. برای آنکه اساس و روح اسلام، اهمی ت به زندگی اخروی است.

دولت حامی فقرا، را انتخاب کنید

اید توجه داشت که دولتی سر کار بیاید که به فقرا رسیدگی کند. باید کسی را انتخاب کنیم که هم درد دین و هم درد مردم را داشته باشد. اول آنکه بخواهد، احکام دین اجرا شود. دوم آنکه حقیقتا برای فقرا و مردم، دغدغه داشته و به فکر آنان باشد. این دو ویژگی مهمی برای دولت اسلامی است و همه مردم برای برقراری چنین دولتی باید تلاش کنند. از یک طرف باید تلاش نمود تا دولت اسلامی بر سر کار بیاید که به مردم مستمند رسیدگی کند و از طرف دیگر ما نباید فکر کنیم که، چون دولت اسلامی به فکر فقیران است پس دیگر ما هیچ وظیفه ای نداریم، باید برای تقرب الی الله به دیگران خدمت نمود و تلاش کرد تا خدمت، موجب منت گذاشتن بر افراد، و خجالت دادن افراد فقیر نشود.

منبع: مهر

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران