لبنان جدید بدون شیعیان افشاگری الاخبار از خواب جدیدی که آمریکابرای لبنانی ها دیده است

...

پس از آنکه جنگ ها در جبهه های متعدد و محاصره اقتصادی شدید برای از بین بردن حزب الله فایده ای در بر نداشت، ماموران اطلاعاتی لبنانی وابسته به آمریکا در واشنگتن از معامله جدیدی که برای آن بازار یابی می شود، سخن به میان می آورند؛ معامله جدیدی که با معادله ریاضی به شکل زیر طرح می شود: لبنان=مسیحیان سنی ها دروزی ها منحای شیعیان براساس این طرح، به جای انداختن شیعیان به دریا، می توان دیوار حائلی ایجاد کرد که «لبنان آنها» را از «لبنان ما» جدا کند.

الاخبار با اشاره به اینکه طرح چنین ایده ای در جریان سمیناری در یکی از دفاتر وابسته به ساختمان کاپیتول آمریکا مطرح شده است، در ادامه نوشت: این پروژه تحت عنوان «منطقه آزاد» در جلسه ای که ششم آوریل گذشته درباره لبنان در یکی از همین ساختمان ها برگزار شد، مطرح گردیده است. جایی که برخی از گروه های لبنانی در حال بسیج کردن نیرو های خود به منظور جلب موافقت کشور های خلیج فارس و آمریکایی ها با چنین ایده هایی هستند. این ایده را «ولید فارس» شهروند لبنانی تبار و عامل اداره اطلاعات آمریکا مطرح کرده است؛ کسی که خود را کارشناس، استاد دانشگاه، نویسنده و مفسر تلویزیونی و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا می خواند. اما با این حال او از ارائه پروژه ها و تلاش برای بازاریابی آن ها در راهرو های کنگره که آخرین آن ها پروژه «منطقه آزاد» است، خسته نمی شود.

ولید فارس گفته است: «پس از ناکامی دولت لبنان در اثبات موجودیت خود به عنوان یک کشور دارای حاکمیت مستقل و به اصطلاح «به دلیل سقوط تمام نهاد های آن تحت اشغال ایران»، مداخله فوری بین المللی برای توقف فروپاشی اقتصادی و خونریزی جمعیتی آن اجتناب ناپذیر است». این منطقه آزاد از نظر جغرافیایی شامل مناطق مشمول متصرفیه جبل لبنان و افزودن عکار در شمال و مستثنا کردن «بندر المارونی» بین صیدا و بیروت می شود. در مرحله دوم نیز می توان صیدا، الدامور، عنجر و بخش هایی از مرجعیون را به این منطقه آزاد اضافه کرد. همچنین مداخله کنندگان بین المللی باید به سرعت انبار سلاح و مهمات را تحت کنترل درآورند و از سلاح غیرقانونی خلاص شوند.

وبه منظور ابهام زدایی- آن طور که ولید فارس می گوید- این پروژه نه تجزیه است و نه سیستم فدرال و نه تجدید ساختار قدرت، بلکه صیانت از لبنان در برابر خطرات اقتصادی و جمعیتی و امنیتی است و بیشتر شبیه یک «مرحله انتقالی» است که نیازی به درگیری با حزب الله ندارد. بلکه این حزب در مناطق خود رها و مناطق دیگر ایمن سازی می شود. این پروژه بر شش پایه زیر استوار است که عبارتند از:

۱-احداث «منطقه آزاد شبه نظامیان» از جمله حزب الله که از بیروت تا مرز شمالی و جبل لبنان، طرابلس، عکار و همه مناطق امتداد می یابد و شامل مناطق دیگری می شود که «تحت کنترل حزب الله نیستند».

۲- ارتش لبنان از این منطقه محافظت می کند و رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران در آن زندگی می کنند و بانک مرکزی لبنان هم در آن قرار می گیرد.

۳- ایجاد دو فرودگاه یکی در القبیات المارونیه نه جایی که فرودگاه رینیه معوض قرار دارد و دوم در حامات جایی که یک فرودگاه نظامی ارتش لبنان نیز قرار دارد و قرار است مسئولیت کامل بنادر بیروت و طرابلس را نیز برعهده بگیرد.

۴- حفظ و رعایت کامل آزادی سیاسی و آزادی بیان در منطقه آزاد به طوری که هیچ گروه مسلحی به هیچ دلیلی نمی تواند مانع تردد شهروندان شود.

۵- باید به منظور احیای اقتصاد، فعالسازی بانک ها و کمک به جامعه برای اعتلا، در ها به روی خارج بویژه عرب ها برای سرمایه گذاری در این منطقه آزاد باز شود.

۶- شهروندان لبنانی در منطقه آزاد می توانند بدون درگیری با حزب الله این طرح را اجرا کنند، اما نحوه آغاز آن، در آینده نزدیک بررسی خواهد شد.

براساس سند این پروژه، به محض تصویب پروژه منطقه آزاد توسط کنگره، نیاز به رای گیری درباره آن در سازمان ملل منتفی می شود، زیرا احداث این منطقه در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۵۵۹ سازمان ملل قرار می گیرد.

موضوع جالب اینکه تهیه کننده این پروژه احتمال موافقت حزب الله و مخالفت اسرائیل را پیش بینی کرده است، زیرا به گفته او- منطقه آزاد هیچ تهدید مستقیمی برای حزب الله نیست و در برابر آن با دو گزینه روبرو خواهد بود: تن دادن به طرح جدید به عنوان توافقی در این مرحله برای عدم وخیم تر شدن اوضاع یا ورود به جنگ داخلی که پیروزی در آن با وجود انتخاب زندگی در این منطقه آزاد توسط اکثر لبنانی ها غیرممکن است.

براساس نوشته این روزنامه لبنانی، مشکلات پیش روی پروژه نیز به شرح زیر است:

۱- دوبرابر کردن تعداد نیرو های یونیفل تا تمامی مسئولیت ها را به عهده بگیرد، زیرا ارتش مشغول وظایف متعدد خود در منطقه آزاد خواهد بود.

۲- پایان دادن به هرگونه نقش دولت لبنان در خصوص امنیت مرز ها با اسرائیل.

۳- منجر به تحرکات متقابل ایرانیان از نظر نظامی، اقتصادی و اجتماعی در مناطقی که در محدوده منطقه آزاد قرار ندارند به ویژه جنوب خواهد شد.

الاخبار در پایان نوشت: بنابراین، این پروژه، آرزو های برخی از گروه های لبنانی را محقق می کند، اما منافع اسرائیل را که تنها هدف مستقیم هر قانون صادر شده توسط کنگره آمریکا در مورد «خاورمیانه» است، محقق نمی کند. اما با این حال، خطر این طرح در موافقت گروه هایی در لبنانی است که با توهمات ولید فارس همراه شده اند و این موضوع به سمیر جعجع رئیس حزب نیرو های لبنانی محدود نمی شود بلکه شامل مراجع مذهی و امنیتی نیز می شود آن هم در سایه دولت های آمریکایی که تا زمانی که چیزی برای از دست دادن در این کشور ندارند، از آزمایش هیچ چیزی بدشان نمی آید.

بیشتربخوانید

بهترین راه رسیدگی به فقرا و رفع نیاز محرومان و مستمندان چیست؟

منبع: شفقنا

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران