نگرانی بعد از کنکور را چطور کنترل کنیم؟

...

نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ روز گذشته و امروز برگزار شد و امروز با رقابت داوطلبان در گروه هنر پایان یافت.

وقتی با داوطلبان پس از اتمام آزمون شان صحبت می کنیم متوجه می شویم که داوطلبان کنکور می خواهند بدانند نگرانی های بعد از کنکور را چطور کنترل کنند؟

در این زمینه با یکی از داوطلبان گفتگو کردیم.

گفت: استرس تقلب برخی داوطلبان و عقب ماندنم از آن ها فقط به دلیل تقلب مانع از تمرکزم بر روی سوالات شد و نتوانستم آنطور که باید پاسخ بدهم.

یکی دیگر از داوطلبان، اما این داوطلب را مورد خطاب قرار داده و گفت: خیالی نیست، یا قبول می شویم یا نمی شویم؛ مگر همه باید کنکور قبول شوند.

مادر یکی از داوطلبان هم گفت: شما زمانی نگران می شوید که همه چیز را در کنکور خلاصه کنید، باید بدانید که زندگی جز کنکور هم مسیر های دیگری دارد و می توانید از آن مسیر ها به اهدافتان برسید؛ مهم این است که هدفتان را تعیین کنید و برای آن بجنگید، حتی اگر تنها به کنکور فکر می کنید و در این نوبت موفق نبوده اید می توانید برای آزمون بعدی تلاش کنید.

یکی از داوطلبان گفت: بله، من چند هدف برای آینده ام مشخص کرده ام اگر از طریق کنکور نتوانم ادامه دهم مسیر های دیگری برای دستیابی به اهدافم دارم.

یکی دیگر از داوطلبان نیز گفت: مگر آن هایی که کنکور قبول شده اند چه کار کرده اند و به کجا رسیده اند؟ کدام شغل و درآمد را دارند؟

این نگرانی های داوطلبان پس از کنکور را با مشاور آموزشی مطرح کردیم.

منصور سعیدی مشاور آموزشی گفت: داوطلبان پس از کنکور دیگر نباید به آزمون فکر کنند و تا زمان اعلام نتایج هیچ منفی بافی از نتیجه نداشته باشند.

سعیدی ادامه داد: داوطلبان کنکور پس از اتمام آزمون باید به استراحت و تفریح پرداخته و برنامه هایی که تعطیل کرده بودند را از سر بگیرند و به هیچ عنوان خود را با دیگران مقایسه نکنند.

وی گفت: داوطلبان تا زمان اعلام نتایج به هیچ چیز فکر نکنند و زندگی خود را داشته باشند؛ پس از اعلام نتایج براساس نتیجه کسب شده برای سال آینده خود هدف تعیین می کنند.

نتایج اولیه نوبت اول آزمون سراسری اسفندماه اعلام می شود.

منبع: فارس

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران