هشت تصویر از حرم امام هشتم ع که کمتر دیده شده است

...

در طول تاریخ به مرور بر وسعت و حجم بناهای متلق به حرم افزوده شد. پنج تصویر ابتدایی، مربوط به حرم امام هشتم در دوره قاجاریه و سه تصویر پایانی متعلق به دوره پهلوی است.

منبع: تسنیم

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران