چرا نهج البلاغه آئین نامه انقلاب اسلامی است؟

...

بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله، تنها امامی که موفق شد در رأس قدرت سیاسی قرار بگیرد و با تشکیل حکومت اسلامی، الگویی طراز از حکم رانی دینی را به نمایش بگذارد، امیرالمؤمنین علیه السلام است. بعد از ایشان، با توطئ منافقان و کوتاهی مسلمانان، امامان شیعه از دستیابی به مقام ظاهری ولایت سیاسی و اجتماعی بر مردم، منع شدند و خلفای اموی و عباسی بر گرد مسلمین سوار شدند، اما در هیچ یک این حکومت هایی که به نام اسلام، روی کار آمدند، نه کتاب و سیر نبوی و علوی مبنای عمل واقع شد و نه خواست مردم در روی کار آمدن آنها، نقشی داشت.

بشیتربخوانید

پنج خاطره شنیدنی آیت الله خامنه ای از امام خمینی ره فیلم

بعد از حکومت علوی، نظام انقلاب اسلامی دومین حکومت شیعی است که با شعار حاکمیت قوانین الهی و با اتکا به آرای اکثریت مردم، روی کار آمده است. بسیاری از چالش هایی که آن روز، پیش روی اسلام بود، امروز هم مطرح است. بنابراین، بازگشت به نهج البلاغه و مطالع جدی اصول و شیوه های زمام داری حضرت، می تواند نسخه ای راه گشا در برون رفت از مشکلات امروز نظام انقلاب اسلامی به شمار رود.

خوشبختانه رهبر معظم انقلاب از آغازین روز های پیروزی انقلاب همواره بر ضرورت بازگشت و توجه به نهج البلاغه تاکید کرده اند. اما دلیل این همه تاکید چیست؟ چرا ایشان، نهج البلاغه را آئین نام انقلاب اسلامی خواندند؟

پاسخ به این سؤال را می توان از لابلای سخنرانی های ایشان به دست آورد از جمله:

یک. نهج البلاغه، کتاب الگوی جامعه انقلابی
«در همه ی بخش هایی که برای یک انسان کامل و برای یک جامعه ی انقلابی کامل، لازم و ضروری است نهج البلاغه بهترین و وافی ترین مطالب را ارائه می دهد» ۱۳/۲/۱۳۵۹

ما، ملت ایران، به عنوان کسانی که پایه های این نظام را روی دوشمان گرفته ایم اگر امروز به نهج البلاغه مراجعه کنیم در آن چیز جالبی خواهیم یافت. بیماری هایی که در این موقعیت ما را تهدید می کند و درمان این بیماری ها، برای ما ارزنده و حیاتی است که برویم و این درمان ها را جستجو کنیم

دو. نمودار اسلام چندبعدی و دوام انقلاب اسلامی
ما اگر بخواهیم امروز انقلاب اسلامی را ادامه بدهیم، یعنی آنچه به معنای واقعی کلمه انقلاب اسلامی است، بایستی اسلام را همه جانبه مراعات کنیم و نمودارش نهج البلاغه است و برگردیم به نهج البلاغه و بازیابی کنیم، نهج البلاغه جنگ تویش هست، سیاست تویش هست، دیپلماسی تویش هست، ارتباطات خارجی و سیاست خارجی، اخلاق هم تویش هست، عبادت هم تویش هست، زهد هم تویش هست و همه چیز در نهج البلاغه هست و این نهج البلاغه چند بعدی نموداری از اسلام چند بعدی است که برای دوام انقلاب اسلامی و ساختن یک انسان چند بعدی ضروری و لازم است. ۱۳/۲/۱۳۵۹

سه. نسخ درمان درد ها
سه. ما، ملت ایران، به عنوان کسانی که پایه های این نظام را روی دوشمان گرفته ایم اگر امروز به نهج البلاغه مراجعه کنیم در آن چیز جالبی خواهیم یافت. بیماری هایی که در این موقعیت ما را تهدید می کند و درمان این بیماری ها، برای ما ارزنده و حیاتی است که برویم و این درمان ها را جستجو کنیم. نمی خواهم بگویم همه آن حوادثی که در صدر اسلام اتفاق افتاده، امروز هم همان ها موبه مو اتفاق می افتد، نه. اما جهت گیری ها یکی است... پس طبیعی است اگر ما منتظر بیماری هایی باشیم مشابه بیماری های آن روز که اگر آن بیماری ها را از پیش بشناسیم خودمان را برای مقابله با آن ها آماده خواهیم کرد. نهج البلاغه آن بیماری ها را یکی یکی به ما معرفی می کند. ۱۹/۱/۱۳۶۴

چهار. اهمیت نهج البلاغه از دو جهت
«نهج البلاغه برای ما از دو نظر اهمیت پیدا می کند... از یک نظر طرح مسائل اصولی اسلام را می کند برای ما نهج البلاغه - که این امروز برای ما یک وسیله ی شناخت است و لازم است - از یک نظر؛ نهج البلاغه اشاره می کند به مسائل اجتماعی در محیطی منافقانه و مشتبه؛ و، چون ما در چنان محیطی امروز قرار داریم پس مسائل زندگی و مسائل سیاسی و مشکلات و درد ها و احیانا راه حل ها - اگر راه حلی در مسأله ای وجود داشته باشد می تواند از نهج البلاغه شناخته و الهام گرفته بشود - پس از این نظر هم نهج البلاغه برای ما مهم است.» ۱۱/۴/۱۳۵۹

منبع: تبیان

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران