افراد تیز بین و دقیق مشکل بزرگ در تصویر را پیدا کنید

...

برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید، زیرا نمی توانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید. درست و با دقت به تصویر نگاه کنید. پاسخ درست روبروی شماست؟ فقط کافی است تنها مشکل این تصویر را پیدا کنید.

با دقت به تصویر نگاه کنید:

پاسخ در انتهای صفحه:

.

.

.

.

.

جای علامت کمتر و بیشتر اتو عوض شده است.

منبع: سایت طلا

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران