دوری و دوستی یا صله رحم؟

...

شبنم طلوعی درباره اینکه عده ای تصور می کنند دوری و دوستی مهم است و از این رو اعتقادی به صله رحم در ایام نوروز ندارند، اظهار کرد: ضرب المثل دوری و دوستی برای ارتباطات زیاد و بیش از اندازه و نه برای اعیاد مهمی نظیر عید نوروز عنوان می شود. به ویژه از آنجا که طی چند سال اخیر که به علت بیماری کرونا دیدار ها و ارتباطات ضعیف شده و به صورت مجازی انجام می شد، در شرایط فعلی صله رحم بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه جشن گرفتن عید نوروز و صله رحم در ۱۳ روز تعطیلی منجر به تزریق شادی به خانواده ها می شود، ادامه داد: برای رسیدن به هدفی نظیر شادی، نباید منتظر انگیزه شد. حرکت و پشتکار در اغلب مواقع منجر به ایجاد انگیزه می شود و در این مورد به خصوص نیز صله رحم و حضور در مهمانی ها حتی بدون انگیزه قبلی منجر به ایجاد شادی می شود. البته باید توجه داشت که مواردی نظیر چشم و هم چشمی در این دیدار ها و مهمانی ها بار مثبت صله رحم را می کاهد؛ بنابراین باید از چشم و هم چشمی پرهیز کرد.

به گفته این روانشناس، اثرات روانی مثبت دید و بازدید های نوروزی و به طور کلی صله رحم با دوستان و آشنایان، تا مدت ها در روان افراد باقی می ماند.

طلوعی در عین حال تاکید کرد: اعضای خانواده باید این نکته را توجه داشته باشند و به فرزندان خود نیز گوشزد کنند که چشم و هم چشمی در این دیدار ها نه تنها بار روانی صله رحم را از بار مثبت به منفی تبدیل می کند بلکه تمایل دو طرف خانواده ها به این دیدار ها را نیز کم می کند.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره چرایی تمایل نداشتن نوجوانان به شرکت در مهمانی ها و دید و بازدیدها، توضیح داد: والدین باید این نکته را مد نظر داشته باشند که در دوران نوجوانی تمایل به شرکت در مهمانی ها در نوجوان کم می شود چراکه نوجوان بیشتر دوست دارد در اتاق خود تنها بماند، به تنهایی و یا با گروه همسالان و دوستان وقت گذرانی کند.

این روانشناس در ادامه به بیان نکاتی در خصوص افزایش تمایل نوجوانان به شرکت در مهمانی ها پرداخت و خطاب به والدین توصیه کرد: والدین بهتر است قبل از چیدن برنامه دیدار با اقوام و صله رحم، این سنت را برای نوجوان خود بازگو کنند و به او اعلام کنند که دوست دارند نوجوان نیز در این دیدار ها حاضر شود.

طلوعی در پایان سخنان خود تاکید کرد: اگر رسم و رسوم دید و بازدید در عید نوروز برای نوجوان خیلی جذاب نبود، بهتر است والدین از تکنیک قانون خانه استفاده کنند. در این تکنیک هر شخصی مسئولیت و وظایفی در قبال اعضای خانواده خود دارد. این وظایف مهم باید با حوصله در یک گفتار دو طرفه بین والدین و نوجون بیان شود و والدین در این گفتار دو طرفه به نوجوان تفهیم کنند که از او انتظار دارند در میهمانی های مهم و دیدار با اقوام حاضر شود.

منبع: ایسنا

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران