دبیر و اعضای جدید شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا انتخاب شدند

دبیر و اعضای شورای مرکزی پنجاه و هفتمین دوره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا انتخاب شدند. ...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، دبیر و اعضای شورای مرکزی پنجاه و هفتمین دوره اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا انتخاب شدند.

 

برهیمن اساس پس از برگزاری انتخابات، افراد زیر به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند:

محمد حسین عطایی دولت آبادی دبیر اتحادیه  

عباس عالی زاده مسئول ارتباطات  

تاج دینی مسئول صنفی

فاطمه نعمت الله زاده ماهانی مسئول علمی  

عبدالحسین بیات مسئول فرهنگی  

رضا فدایی علی البدل دبیر اتحادیه  

میاحی علی البدل مسئول ارتباطات  

محمدرضا عباس زاده علی البدل مسئول صنفی  

میترا باقری علی البدل مسئول علمی  

یاسین دانشی علی البدل مسئول فرهنگی  

همچنین حسین قنبری از اعضای ادوار اتحادیه و رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی به عنوان نماینده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا انتخاب شد.

پایان پیام/

/

منبع: فارس‌نیوز