علی کوچولو بابا ندارد/ پیام های متفاوت فعالان فضای مجازی در پی شهادت «حسن بادامکی»

...

گرد یتیمی بر چهره اش به خوبی نمایان است هر چند شاید که سن و سال کم علی کوچولو اجازه درک درد بی پدری را ندهد، اما همین که ستون خانه ای فرو می ریزد، گرد یتیمی نیز بر چهره فرزندان آن خانه می نشیند.

عطر پدر را احساس می کند آن هنگام که بر تابوتش بوسه می زند و بی تابی های مادر، مادر بزرگ و پدر بزرگ را به خوبی حس می کند آن زمان که تمثال پدر را می بینند و با او درد دل می کند و از بی تابی ها و دلتنگی ها علی با او می گویند.

از این به بعد به جای این که پدر بر گونه های علی کوچولو بوسه زند و قد کشیدنش را ببیند باید علی کوچولو بر قاب عکس بابا و سنگ قبرش بوسه زند بدون این که پدری بالای سرش باشد.

بغض های فرو خورده علی کوچولو را تنهای تنها خودش درک می کند چرا که می داند این همه بی تابی مادر، مادر بزرگ و پدر بزرگ و... به واسطه این است که دیگر علی بابا ندارد.

یتیم شدن علی کوچولو پسر شهید «حسن بادامکی» یکی از شهدای حادثه تروریستی سراوان واکنش فعالان فضای مجازی را در خراسان جنوبی به ویژه هم ولایتی های این شهید را در پی داشت و سبب شد تا پیام هایی با تصاویر این پدر و پسر منتشر کنند و شهادت این شهید را تسلیت گویند.

 

منبع: فارس

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران