تست هوش؛ کدام فنجان زودتر پر می شود؟ پاسخ

...

برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید، زیرا نمی توانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید.

پاسخ در انتهای صفحه:

.

.

.

شماره ۵ زودتر پر می شود.

منبع: طلا

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران