گواهینامه برای رانندگی با فرغون

...

شاید فکر کنید رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس در جبهه های جنگ فرصت و یا حتی روحیه ای برای شوخی با یکدیگر نداشتند. روایتی که می خوانید خاطره ای از مجموعه داستان «خاطرات پرتقالی» به قلم جواد صحرایی است که خلاف این موضوع را ثابت می کند:

«توی سپاه گلوگاه مستقر بودیم. با خودم گفتم یک کم سر به سر بچه ها بگذارم تا خستگی شان در برود. وارد آسایشگاه شدم و خیلی جدی گفتم:

- بچه ها بین شما کسی هست گواهینامه رانندگی داشته باشد؟

آن هایی که تصدیق رانندگی داشتند، دستشان را بالا بردند، آن موقع تعداد ماشین های سپاه کم و راننده هم نیاز اساسی سپاه بود. بچه ها هم دوست داشتند از تمام توانشان در راه خدمت به سپاه استفاده کنند، به خصوص در مأموریت های تعقیب و گریز.

یکی از بچه هایی که دستش را بالا برد، رمضان علی بود. رو کرد به من و گفت: آقا حقانی من تصدیق دارم و رانندگی را فوت آبم.
گفتم: مطمئنی می توانی از عهده اش بربیایی؟
سرش را بالا گرفت و محکم گفت: صد در صد.
نگاهی کردم و گفتم: خب بپر برو بیرون؛ پشت حیاط یک ماشین افتاده، روشنش کن
بلند شد و پرسید: مشخصات ماشین؟
با لحنی جدی جواب دادم: فرغون.
بعد هم گفتم: فرغون پشت حیاط پارک شده، زباله ها را توش بریز، ببر بیرون سپاه.

رمضان وقتی فهمید شوخی کردم، حسابی بهم ریخت و عصبانی شد.

گفتم: آقای راننده چه فرقی می کند، ماشین چارچرخ باشد یا تک چرخ؟ مهم این است که بتوانی ماموریت سپاه را درست و حسابی انجام بدهی.»

منبع: فارس

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران