آزاده ای که ۹ سال اسیر بود؛ وقتی فهمیدم مادرم زنده است، آرام شدم

...

غربت و دلتنگی، یک روزش هم زیاد است. دستت به آغوش عزیزانت نرسد، قلب را چنگ می زند؛ مشامت، سرگشته و حیران بوی آنهاست. اینکه شب را در حسرت شیندن کلامی از کسانی که دوستشان داری بخوابی و صبح را در حسرت دیدن صورتشان بیدار شوی، رنج آور است. وطن، جای عجیبی است؛ انگار راه نفس، بازتر است. سقف آسمان بلندتر است. بوی خاک، آشناتر است. دوری از وطن، یک روزش هم زیاد است.

بیماری، یک ساعتش هم زیاد است. به جان خانه می افتد و چند نفری را مریض و بقیه را هم اسیر می کند. آزادی و رهایی را می گیرد. حسرت سلامتی و آرامش دوباره، حسرت یک نفس آرام و بی دغدغه، سایه سنگینی بر خوشی ها می اندازد. آدمیزاد یک جایی از خودش می پرسد: «دنیا قبل از تاریکی این مریضی، روشن بود؟ » بیماری، زندگی با کام تلخ کامگی است. تلخی نداشتن صحت و سلامت، یک ساعتش هم زیاد است.

جنگ، یک دقیقه اش هم زیاد است؛ ترکش و تیر و خمپاره هایش همان روز تمام نمی شود، سال ها اصابت می کند، مجروح می کند، خون می ریزد، زجر می دهد، جان می ستاند، عزیز می گیرد، عزادار می کند. روی تقویم های نوشته شده گذشته و روز های نوشته نشده آینده، شروع جنگ ها مشخص است؛ اما روی کاغذ دنبال پایان جنگ نگردید، پایان جنگ تاریخ ندارد اصلا پایان ندارد نامشخص و محو است، تا سال ها و نسل ها ادامه دارد اضطراب از دست دادن وطن و هموطن، یک دقیقه اش هم زیاد است.

اسارت، جنگ است، دلتنگی است، بیماری است، غربت است، حسرت است. اسارت یک ثانیه اش هم زیاد است.

او، هشت سال و هشت ماه از بهترین سال های عمرش را اسیر بوده، از ۱۵ دی ماه سال ۶۰ تا مرداد سال ۶۸. جوانک نوزده ساله و مجردی بود که به جبهه رفت؛ وقتی برگشت، مرد جا افتاده ۲۸ ساله ای شده بود. «محمدباقر عباسی» برای گذراندن سال های اسارت خدا را شکر می کند انگار هشت سال رئیس جمهور باشد، انگار هشت سال در نعمت باشد، انگار هشت سال از بهترین دوران عمرش را زندگی کرده باشد متولد سال ۱۳۴۰ است و تمام عمرش را با لحظه ای از سال های اسیری عوض نمی کند.

در جبهه میانی «گیلان غرب» روی ارتفاعات «شیاکوه»، بعد از ۱۲ روز درگیری با نیرو های عراقی محاصره شد، نور غروب خورشید از پشت دشمن بعثی چشم اش را پر کرده بود و لحظه ای که حلقه محاصره تنگ شد، اسارتش شروع شد، اسارتی که وقتی تصورش می کنی یک ثانیه اش هم زیاد است، ولی حاج باقر هر ثانیه اش را عاشقانه دوست دارد...

هشت سال یک عمر است به فکر افتادید خاطراتتان را منتشر کنید؟ مخصوصا در قالب کتاب

چندین سال به دلایل متعددی خاطراتم را ننوشتم. یکی دو جا از جمله مؤسسه فرهنگی آزادگان خاطراتم را در روز های متوالی حرف هایم ضبط شده است؛ اما کتاب نه حقیقتا یکی از دلایلی که سراغ انتشار کتاب خاطراتم نرفتم این بود که در برابر بقیه آزادگان خجالت می کشیدم، کسانی که می دانم دوران استارت شان با چه رنج و مشقت هایی همراه بوده...

لحظه اسارت را به خاطر دارید؟

دوستان من، شجاع بودند و بدون سنگر می جنگیدند. من واقعا شجاعت آن ها را نداشتم، اما از نترس بودن آن ها من هم نترس شدم. وقتی حلقه دشمن تنگ شد به خدا چیزی گفتم که الان بابت آن بسیار پشیمانم. لحظه ای که می دانستم یا شهید می شوم یا اسیر، گفتم خدایا اگر با ریخته شدن خونم، پاک و مطهر می شوم من را ببر، ولی اگر گذشته ام خوب نبوده یا بنا به هر علتی از من راضی نبوده ای من را زنده نگه دار. مثل اینکه خدا هم گفت: «باشد برو ۹ سال اسارت بکش؛»

حسرت می خورم که چرا به جای این حرف، شعور و فهم این را نداشتم که بگویم خدایا من را پاک کن و خاک کن و ببر البته بعد ها فهمیدم خدا از روی لطف و کرم خود این کار را با من کرده است. اگر الان آدمی باشم که خدا دوستم نداشته باشد، از او ممنونم که این محبت را در حق من کرد و من را جز اسرا قرار داد. بابت سال های اسارت همیشه او را شکر می کنم.

خدا را برای ۹ سال اسارت شکر می کنید؟

بله همیشه برای این محبت خدا، همیشه سجده شکر می کنم اگر تمام عمرم را جمع کنم، حاضر نیستم با یک لحظه از اسارت آن را عوض کنم. اگر خدا این اسارت را از من بپذیرد یا نپذیرد، من از او برای این محبت ممنونم...

یعنی از اسارت، غربت و دلتنگی خسته نشدید؟

۹ سال اسارت بود و یک چهاردیواری بلند که در آن جز آسمان چیزی نمی دیدیم؛ دیدن آسمان دائمی نبود اما خدا وقتی می خواهد به بنده اش کمکی کند همه چیز آسان می شود. ما یک افتخاری که داشتیم مقایسه خودمان با امام موسی بن جعفر ع بود؛ می گفتیم امام با غل و زنجیر در زندان های خلیفه عباسی اسیر بود، ما در غل و زنجیر نیستیم و با رزمندگان کنار هم زندگی می کنیم و مثل یک خانواده هستیم.

خداوند دل ها را آنجا عوض می کرد؛ به ما ثابت کرد کسی که در راه ولایت و دفاع به زندان می افتد، در های آسمان به رویش باز می شود و آنجا را محل نزول ملائک قرار می دهد، به قلب بچه ها علم و معنویت سرازیر می کند و اشک هایی که در دنیای آزاد کمتر دیده می شود، آنجا جاری می شود. برای من افتخار بود که کنار این آدم ها زندگی می کردم.

خداوند در قلب آدم رزمنده را باز می کند و با باز کردن در های آسمان در قلب انسان نفوذ می کند و این چیزی است که در دنیای آزاد زیاد اتفاق نمی افتد و با بعضی چیز ها مثل پول و قابل مقایسه نیست. وقتی انسان در جبهه دین اسلام و برای کشورش از پدر و مادر و عزیزانش دست بکشد و دفاع کند، خداوند هم از برایش از آسمان نور الهی را جاری می کند.

ولی خب سراب، دوری، زندان، دوری از وطن و خانواده، ۹ سال را هر روز در یک چهاردیواری دور زدن خودش یک شکنجه است.

فردا ۲۶ مرداد ماه، سالروز آغاز بازگشت آزادگان است؛ یادتان می آید آن روز ها در اردوگاه اسرا چه خبر بود؟

وقتی به اسرای جنگ های دیگر بگویند قرار است آزاد شوید، شاید از ذوق سکته کنند؛ کسی که تا دیروز آزادی برایش رؤیا بوده، اگر امروز به او بگویی ممکن است آزاد شوی، خوابش می برد؟ اما آزادگان، معنویت و عاشقی را یاد گرفته بودند.

زمانی که عراق اعلام کرد می خواهیم اسیران را به ایران بازگردانیم حال و هوای عجیب بود؛ دل کندن از حال و هوای معنوی، آسان نبود، دل کندن از روز و شب هایی که سر به سجده می گذاشتند و دلشان نمی آمد سر از سجده بردارند. اما در کنار اینها، برای آزادی از زندان هم ذوق داشتیم. پیش خودمان می گفتیم: «یعنی می شود از این زندان بیرون برویم؟ آیا روزی از این قلعه بیرون خواهیم رفت؟» روز ها و ماه ها و سال ها با حسرت از خودمان پرسیده بودیم: «خدایا ممکن است روزی این در ها باز شود؟ یعنی روزی دوباره عزیزان خود را می بینیم؟»

خب، طبیعت انسان این است که دنیا را دوست دارد. فکر کنید هشت سال خانواده خود را ندیده باشی، مادر را ندیده باشی، دنیا را ندیده باشی، در یک قلعه محبوس باشی

یعنی فکر می کردید هرگز آزاد نمی شوید؟

ما در چنگ صدام بودیم؛ کسی امید بازگشت نداشت فکر می کردیم دیگر هرگز به ایران بازنمی گردیم و آزادی را تصور هم نمی کردیم. می گفتیم اگر خدا بخواهد درست می شود، ولی صلح بین امام و صدام، محال است

من روز های آخر اسارتم سخت بیمار شده بودم، جوری مریض شده بودم که حتی قدرت بلند شدن از زمین را هم نداشتم، از شدت ضعف و بیماری پوست صورتم به دندان هایم چسبیده بود و حتی نماز را به سختی انجام می دادم؛ ولی وقتی بلندگوی زندان اعلام کرد که اسرا قرار است برگردند، نمی دانم چه اتفاقی افتاد، بلند شدم و راه رفتم و اصلا حالم خوب شده بود. مریضی که هیچ مگر کسی دیگر خوابش می برد؟ خواب به چشم مان نمی آمد...

شب که خبر اعلام شد، در آسایشگاه باز شد و بعد از سال ها آسمان را در شب می دیدیم دلمان برای آسمان تاریک هم تنگ شده بود...

اینکه قرار بود آزاد شویم، نگرانی در دل هایمان انداخته بود که اگر آزاد شویم، روح و ایمان خود را در دنیا سالم نگه می داریم؟ ارتباطمان با خدا همچنان پابرجا باقی می ماند؟ معنویت سال های اسارت، شیرینی و حلاوتی داشت که نمی خواستیم آن را از دست بدهیم؛ اما از طرف دیگر هم حرف آزادی بود، حرف پدر و مادر و عزیزان و وطن آدمی آزادی را دوست دارد، آزاد راه برود، کسی جلویش را نگیرد همه این ها برایمان ذوق و شوق داشت.

وقتی خبر آزادی اعلام شد اردوگاه بهم ریخته بود، از یک طرف بغض داشتیم، چون هرکس به دیار و شهر خود می رفت. پیش خودمان می گفتیم این رفقا را کجا و چطور پیدا کنم، هرکس غصه این را می خورد که از این به بعد چگونه فلانی را ببینید، طرف دیگر می گفتیم وای اگر فردا در ها باز شود اگر فردا آزاد شوم اگر عزیزانم را ببینم چگونه با دنیای آزاد روبه رو شوم

شما برای دیدن چه کسی بی تاب بودید؟

من پدرم را در کودکی از دست دادم و فقط مادرم را بود، همیشه و هر روز غصه می خوردم آیا مادرم زنده است گاهی نامه می آمد، ولی خب کسانی که پدر یا مادر خود را از دست داده، ولی به آن ها نگفته بودند و آرام آرام خبر فوت عزیزانشان درز می کرد. من هم نگران بودم که نکند مادر من هم رفته باشد و به من نگفته باشند.

یکی از دوستانم زودتر از من آزاد شده بود، روزی که رسیدم، او را دیدم؛ تا دیدیمش پرسیدم: «حمید مادرم زنده است یا نه؟» گفت: «مادرت زنده است » تازه آن لحظه نفس راحتی کشیدم و یک آب خوش از گلویم پایین رفت؛ گفتم خدا را شکر مادرم را می بینم...

با گذشت همه این سال ها با دوستان دوران اسارت هنوز در ارتباط هستید؟

بله، همه اسرا ارتباط را همچنان حفظ کردیم و سالی یکی دو بار گردهمایی بین خود می گذاریم؛ هرچقدر هم یکدیگر را ببینیم سیر نمی شویم. با اینکه پیر شده ایم، سن مان بالا رفته، موهایمان سفید شده، قیافه هایمان حسابی عوض شده، ولی کلی حرف برای زدن داریم، وقتی به هم می رسیم یا در شهری دور هم جمع می شویم، شب ها اصلا هیچ کس نمی خوابد. خوابی در کار نیست. آنقدر می گوئیم و می خندیم تا فرصتمان تمام شود. آن قدر در سرمایه داری و کله هم می زنیم که انگار هنوز جوان های بیست ساله هستیم. شاید مردم نباید ما را در این وضع ببینند، بگویند این ها دیوانه شده اند ولی ما هنوز بعد از این همه سال هنوز مثل روز های اسارت دور هم جمع می شویم، انگار نه انگار که هر کدام پنجاه شصت سالمان شده است.

هنگام خداحافظی شاید چندین بار هم دیگر را بغل کنیم و دل از هم جدا شدن را نداشته باشیم. دوستی دارم که تقریبا ۴ الی ۵ سال در یک آسایشگاه باهم بودیم، اهل دزفول است. یک بار خواب بودم که حدود ساعت ۲ شب تلفنم زنگ خورد. دیدم اسماعیل است. با لهجه دزفولی شروع به حال و احوال کرد. گفتم چه شده این وقت شب؟ گفت خواستم حالت را بپرسم، بیدارت کردم ببینم یک وقت حالت ناجور نباشد...

اسارت برای کسی که تجربه اش نکرده غیرقابل تصور است، اگر از تمام این ۹ سال، یک قاب را برای دیگران تصویر کنید؟ آن کدام لحظه و کدام قاب است؟

یکی از دوستانم سید بود و معنویت عجیبی داشت، یک روز گفتم: «آقا سید؛ اجازه می دهی پشت سرت نماز بخوانم؟» گفت: «خواهش می کنم باباجان بفرما » هوا گرم بود و زمین به شدت گرم، آفتاب تابستان سیمان کف حیاط را سوزان کرده بود. گفتم کجا نماز بخوانیم. پیشنهاد داد وسط حیاط، زیر آفتاب برویم و به یاد قیامت این دو رکعت نماز را بخوانیم.

آن نماز را خواندیم، نه تنها گرما و داغی زمین کف دست و پایمان را سوزاند بلکه نماز لذت بخش و به یادماندنی برایم به جا ماند که همیشه آن نماز و سید را به خاطر دارم شیرین بود

منبع: مهر

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران