پاداش عجیب و باورنکردنی کمک هزینه به دیگران برای سفر اربعین حسینی

...

هر ساله تعداد زیادی از عاشقان، محبان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت در ایام اربعین حسینی برای زیارت عتبات عالیات و رساندن خود به بین الحرمین و تحت قبه خون خدا، به تکاپو می افتند.

این محبان حسینی ممکن است در روز های عادی زندگی خود گا ها از جهت اقتصادی و مالی به خود سخت بگیرند تا مبادا در ایام اربعین حسینی در لیست جامانده ها نامشان ثبت شود.

اما برخی افراد تمکن مالی و اقتصادی دارند، اما به هر دلیلی قادر و توفیق حضور در آن بقاع متبرکه را ندارند که در روایت های مکرر بزرگان دین به این افراد سفارش شده تا دستگیر عاشقانی باشند که برای رفتن به کربلا شوق و ذوق دارند، اما پول نه

خوشبختانه در سال های اخیر در ایام اربعین حسینی، پویش های فراوانی تحت اعزام افراد بی بضاعت به عتبات عالیات راه اندازی شده که خیرین زیادی نیز در این امر پرثواب شریک می شوند.

تجهیز و اعزام سایرین به کربلا در روایت های ما نیز به شدت نمایان است، از این رو به یک روایت که بیانگر ثواب عجیب و غریب اعزام دیگران به سفر کربلای معلی است، اشاره می کنیم. 

هشام بن سالم: از امام صادق ع پرسیدم: کسی که خودش به واسط بیماری یا مشکلی نتواند به زیارت امام حسین ع برود و در عوض شخصی دیگر را روانه کند هزینه هایش را بدهد ، چه اجری دارد؟

امام صادق ع فرمودند:

به ازای هر درهم که خرج کند، خداوند همانند کوه ا حد برایش حسنه می نویسد. 

چندین برابر آنچه هزینه کرده را در همین دنیا به او برمی گرداند. 

بلاهای را که فرود آمده تا به او برسد، از او می گردان د و از و دور می کند و مالش حفظ می شود. 

هش ام ب ن س ال م ع ن أ ب ی ع ب د الل ه ع: ق ل ت : ف م ا ل م ن ی ج ه ز إ ل ی ه و ل م ی خ ر ج ل ع ل ه ت ص یب ه ل ق ل ن ص یب ه ق ال : ی ع ط یه الل ه ب ک ل د ر ه م أ ن ف ق ه - م ث ل أ ح د م ن ال ح س ن ات و ی خ ل ف ع ل ی ه أ ض ع اف م ا أ ن ف ق ه و ی ص ر ف ع ن ه م ن ال ب ل اء م م ا ق د ن ز ل ل ی ص یب ه و ی د ف ع ع ن ه و ی ح ف ظ ف ی م ال ه

منبع: فارس

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران