مجازات جرم توهین در قانون چیست؟

...

توهین آن چیزی است که عرف آن را موجب وهن حیثیت بداند بنابراین توهین چه به شکل فحاشی باشد یا به شکل الفاظ رکیک یا زبان در مقابل کسی درآوردن باشد جرم محسوب می شود.

در هر حال عرف تعیین کننده توهین است و اگر عرف لفظ یا حرکتی را توهین بداند و این عمل نسبت به شخص معینی باشد محسوب می شود پس توهین باید نسبت به شخص حقیقی معین که زنده است باشد.

البته در تحقق جرم توهین لزومی ندارد که این توهین حضوری باشد، ممکن است جلوی دیگران به شخص سومی توهین شود در این شرایط طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی این عمل جرم محسوب می شود و مطابق با این ماده توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

همچنین در ماده ۶۰۹ قانون مجازات نیز گفته شده هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا دو میلیون ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا بیست و پنج میلیون ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می شود.

بیشتر بخوانید

شنود و استراق سمع چه مجازاتی دارد؟

یکی از جرایم مربوط به جرم فحاشی سب النبی یا توهین به مقدسات اسلام است که در اینصورت نیز طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی هرکس به پیامبر اسلام ص و سایر ائمه و مقدسات اسلامی توهین نماید به مجازات اعدام محکوم می شود.

مطابق با ماده ۵۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی نیز گفته شده هر کس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

علاوه بر موارد گفته شده مطابق با ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا عظام یا ائمه طاهرین ع یا حضرت صدیقه طاهره س اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

اگر به کسی توهین شد، می تواند با داشتن، شاهدهای، لازم شکایت خود را از طریق دفتر خدمات قضائی دادسرا و کلانتری ثبت و پیگیری کند.

منبع: مهر

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران