دولتمردان بهائی حکومت پهلوی، در خدمت تحقق اهداف فرقه ای

...

تا سه دهه قبل اگر پژوهشگران فرهنگی و سیاسی از مضار فرقه بهائیت در ابعاد گوناگون می گفتند، این امر نزد عده ای سخنی بی محل و فاقد مناسبت به نظر می رسید امروزه، اما با عیان شدن دست ها و دسیسه های این فرقه استعماری در فرآیند های فرهنگی و سیاسی ایران، سخن در این باره بهنگام می نماید.

کوتاه سخن اینکه بهائیان که امروزه با همه توش و توان به مصاف نظام جمهوری اسلامی آمده اند، درصددند تا آب از جوی رفته دوران پهلوی را مجددا برگردانند هر چند چنین تمنایی خام می نماید، اما سکوت در برابر شلتاق تبلیغاتی این جماعت نیز روا نیست. مقال پی آمده درصدد است تا کارکرد دولتمردان بهائی در رژیم گذشته را مورد بازخوانی قرار دهد.

کارگشایی از بالا برای بهائیان

در مقطع حاکمیت پهلوی، تشکیلات فرقه بهائیت با روابط و تعاملی که با سران رژیم شاهنشاهی داشت، امور مربوط به فرقه را از بالا و از طریق هماهنگی با مقامات عالی رژیم حل و فصل می کرد. نمونه این امر، اقدام دولت امیرعباس هویدا به اخراج کارمندان بهائی از شرکت نفت در سال ۱۳۴۵ است که طبق گزارش های ساواک مورخ ۱۵/ ۶/ ۱۳۴۵ و ۱۶/۷/ ۱۳۴۷ : «بزرگان فرقه به فعالیت افتاده، به وسیله تیمساران سپهبد صنیعی وزیر جنگ ، سرلشکر دکتر ایادی پزشک مخصوص اعلیحضرت همایونی شاهنشاه ، سرهنگ شاهقلی و عده ای افراد دیگر، با آقای نخست وزیر تماس و از اخراج کارمندان جلوگیری کردند.» مورد دیگر، جلب موافقت دولت اسرائیل با صدور روادید عمومی برای بهائیان مسافر به فلسطین اشغالی بود که به گفته مئیر عزری نماینده اسرائیل در ایران عصر پهلوی ، این مأموریت از سوی سران بهائی ایران به سپهبد ایادی واگذار شد و او نیز با استفاده از دوستی صمیمی با شاه و در همراهی با مئیر عزری، این مأموریت را به انجام رسانید.

به کف آوردن پست های مهم از سوی عوامل فرقه

گنجاندن عناصر بهائی در پست های دولتی و حمایت از آن ها و نیز پر و بال دادن به عناصری که از قبل وارد دستگاه شده بودند، از جمله اقداماتی بود که تشکیلات بهائیت با کمک بهائیان ذی نفود در دولت و دربار، سامان می داد و هدف اصلی آن، تسخیر پست های مهم دولتی و سیطره بر ارکان حکومت بود. این مطلب را به وضوح در بررسی پرونده کسانی چون: ارتشبد شفقت، منصور روحانی و پرویز خسروانی مشاهده می کنیم.

حضور گسترده و چشمگیر بهائیان در نیمه دوم سلطنت محمدرضا پهلوی در سمت های حساس حکومتی کشوری و لشکری ، حاصل همین سیاست بود. گزارش ساواک در شهریور ۱۳۴۲، راجع به ارتشبد جعفر شفقت رئیس ستاد ارتش در زمان شاه مخلوع ، ضمن تأکید بر بهائی بودن او اشعار می دارد: «مشارالیه از جمله افراد معدود و متنفذی است که بهائیان ایران مانند دکتر ایادی پزشک مخصوص اعلیحضرت همایونی به وجودش افتخار و مباهات می کنند و به نفوذ و قدرتش اتکا دارند و عملا هم دیده می شود که از همان بدو انتساب وی به ریاست ستاد ارتش، افسران وابسته به اقلیت مذهبی بهائی که در تظاهر به دیانت خویش بی پروایی بیشتری نشان می دهند و اغلب از فرماندهان و افسران ارتش هم که روی اصل شیوع و تواتر به وابستگی رئیس ستاد ارتش به فرقه بهائی اطلاع حاصل کرده اند، به رغم گذشته ها ضمن نفرت و انزجار قلبی خویش از اینچنین انتصاب نابجایی، اجبارا از انتقاد و تنقید نسبت به این افسران خودداری می نمایند و حتی موجب گردیده است که جلسات بحث و مناظره مذهبی که افسران در آن ها شرکت می نمایند، گرمی و حرارت بیشتری پیدا نمایند.»

همین مطلب را در حوزه وزارت منصور روحانی وزیر آب و برق هویدا ، نیز مشاهده می کنیم. در گزارش ساواک مورخ ۱/ ۲/ ۴۷ ، ضمن اشاره به توجه خاص منصور روحانی به کارمندان بهائی وزارت آب و برق، خاطرنشان می شود: «آقای مهندس روحانی وزیر آب و برق، توجه خاصی به کارمندان بهائی وزارت آب و برق و مؤسسات تابعه آن دارد. آقای مهندس روحانی بهائی است و تا به حال سعی کرده تا علنی در این مورد فعالیت نکند و بهائی بودن خود را کتمان نگه دارد... هم اکنون کارگردان های مذهبی بهائیان در وزارت آب و برق، نفوذ بیشتری داشته و به طور مستقیم از وجود وزیر آب و برق، استفاده های مادی و معنوی می کنند.»

دستور فرقه به صاحب منصبان بهائی برای خدمت ویژه به هم کیشان

شهریار ماکان ویراستار کتاب «شاه مخلوع: پاسخ به تاریخ»، با اشاره به گروه بهائی می نویسد: «عیب عمده این گروه خاص این بود که هم کیشان خود را در وزارتخانه ها و سازمان ها به مقامات حساس می گماردند و به قدرت و نفوذ دامنگیر خویش تظاهر می کردند. پس از اینکه یک فرد معتقد به این فرقه در رأس مقامی قرار می گرفت، بلافاصله پیرامون او را قشری از هم کیشانش فرا می گرفتند و راه را بر دیگران می بستند. بهائیان شاغل در دوایر حکومتی عصر پهلوی از سازمان امنیت گرفته تا وزارتخانه های مختلف دستور داشتند در ادارات تحت امر یا نفوذ خود به هم کیشان خویش به طور ویژه خدمت کنند و البته وجه دیگر این سیاست، بی مهری و جفا در حق همکاران یا زیردستان مسلمان خویش بود.»

اسناد زیر که مربوط به سال های مختلف و نقاط متعدد کشورمان در عصر پهلوی است، به روشنی از این سیاست پرده برمی دارد. در گزارش ساواک مورخ ۷/۱۱/ ۱۳۵۱ از فعالیت بهائیان شیراز می خوانیم:

۱. «در جلسه تذکری که در منزل مرحوم سرهنگ شباب برگزار گردید، ۱۷ نفر از بهائیان شیراز شرکت داشتند. در این جلسه پس از قرائت مناجات، به فرزند آن مرحوم تسلیت گفته شد. سپس آقای اردشیر ماستر، در پاسخ یکی از شرکت کنندگان در جلسه اظهار داشت مرحوم سرهنگ شباب، افسر سازمان امنیت بود و موقعی که در سازمان امنیت شیراز خدمت می کرد، خیلی به بهائیان شیراز کمک می نمود. پس از آن در باره کارمندان بازنشسته بهائی صحبت و گفته شد که کارمندان بازنشسته باید در کلاس های تعلیم مبلغین شرکت نمایند و به جای اینکه بیکار بنشینند، به مهاجرت بروند و به دیانت بهائی خدمت نمایند.»

۲. گزارش دیگر این سازمان مورخ ۲۸/ ۲/ ۴۷ ، از اظهارات دو تن از بهائیان در محفل بهائیان شیراز به نام های اسدالله سمیعی و ادب معاون بانک ملی ، مبنی بر ابراز نفرت و کینه نسبت به مردم مسلمان ایران یاد می کند. سمیعی می گوید: «پروردگارا، ما را از این مملکت نجات بده و ما را به سلامت نگه دار. امید است که پیشرفت و ترقی بیت العدل اعظم الهی طوری باشد که روزی به همه این ناراحتی ها خاتمه دهد، زیرا ارتباط اعضای بیت العدل اعظم با زعمای کشور های مختلف طوری است که حتی رئیس جمهور امریکا [لیندون]جانسون مرتب به احب ای ایران تبریک می گوید. خوشبختانه امروز دیگر مسلمانان زیردست بهائیان خواهند بود، چون مسلمانان همیشه عقب افتاده هستند. همچنان که تمام دولت های اسلامی از سایر دول عقب مانده اند.»

۳. در گزارش ساواک راجع به بهائیان شیراز مورخ ۲۳/ ۴/ ۱۳۴۷ آمده است: «در تاریخ ۱۸/ ۴/ ۴۷، جلسات بهائیان در منزل ضیاءالله هوشمند تشکیل می شد و سرهنگ اقدسیه اظهار داشت افتخار ما بر دیانت بهائی است. من زمانی که در ارتش بودم، سربازان و درجه داران و افسران بهائی را احترام می گذاشتم، ولی اگر یک فرد مسلمان دیگری شکایت می کرد، دستور شلاق زدنش را می دادم. مشارالیه افزوده است ما اطلاع داریم که شاهنشاه آریامهر بهائی می باشند، ما بهائیان همه پولدار هستیم و ترقی بیشتری خواهیم کرد.»

نقش فرقه در تشدید گسست رژیم پهلوی از ملت ایران

شواهد تاریخی از نقش بهائیان در ایجاد و زمینه سازی اختلاف میان رژیم پهلوی با مردم مسلمان حکایت دارد و نشان می دهد که یکی از اقدامات این گروه، دامن زدن به اختلاف بین دولت ایران با دولت های مسلمان عربی و ضد صهیونیست بوده است. این مطلب به وضوح در پرونده دو تن از بهائی زادگان شاغل در دولت هویدا به چشم می خورد؛ منصور روحانی و پرویز ثابتی. در این مقام مناسب می نماید که قدری در این باره بیشتر بدانیم و بخوانیم:

الف پرویز ثابتی: حاج عزالممالک اردلان برادر دکتر علیقلی اردلان وزیر دربار و عضو شورای سلطنت در واپسین ماه های سلطنت محمدرضا پهلوی در خاطرات خود به نقش مخرب پرویز ثابتی در تشدید جدایی و اختلاف رژیم پهلوی با علما تصریح دارد. او می نویسد: «عصر روز ۳۰ مهر ۱۳۵۷، با برادرم دکتر اردلان صحبت از اعتصاب ها و تظاهرات بود. من اظهار عقیده کردم که از طرف شاهنشاه، چند نفر از اشخاص طرف اعتماد و معمرین به نجف اشرف و مشهد مقدس و قم نزد مراجع تقلید بروند، مخصوصا مذاکره با آیت الله خویی را در نجف خیلی مؤثر می دانم. قرار شد برادر عزیزم، این مطالب را به عرض شاهنشاه برسانند. طرد [پرویز]ثابتی که مشهور به بهائی بودن است، آن را هم از سازمان امنیت لازم می دانستم، زیرا به عقیده من تا او در سازمان امنیت مقام بلندی دارد، نمی گذارد مابین شاه و علما سازشی پیش آید و به هر وسیله و هر موقع، در اختلاف دامن می زند و به هر بهانه تک تک علما را به زندان می فرستد و این برخلاف مصالح شاهنشاه [است]و منافع مملکت را به خطر می اندازد.»

ب منصور روحانی: در گزارش ساواک مورخ ۱۷/ ۲/ ۴۳ ، اظهارات منصور روحانی از زبان دوستش کریمی آشتیانی، اینچنین بازتاب یافته است: «نظر دوستان ما در کابینه [منظور او وزرای پیرو فرقه بهائی گری است که خود روحانی از آن دسته می باشد]، آن است [که]اختلاف بین دولت و روحانیت ادامه یابد تا اینکه دولت ناچار شود برای ضربه زدن به فعالیت روحانیون، با دولت اسرائیل رابطه سیاسی برقرار کند و حتی در صورت لزوم با آن دولت قرارداد نظامی منعقد سازد... اگر مقامات روحانی در ایران با حکومت مصر به مبارزه برنخیزند، ناچاریم این فکر عقد قرارداد با کشور اسرائیل را عملی سازیم.»

ایجاد سلطنت بهائی، رؤیای قطعی اعضای فرقه

اسناد و متون فرقه بهائیت، کرارا از نقشه ایجاد سلطنت بهائی در ایران و جهان و لزوم زمینه سازی برای این امر طی مراحل ده گانه سخن می گویند که بنا به تصریح مجله اخبار، مرحله نهم آن از سال ۱۳۳۲ شمسی آغاز شده و قرار بود پس از ۱۰ سال یعنی در سال ۱۳۴۲ با برگزاری «جشن اعظم اعلان امر... حضرت بهاءالله در بغداد» پایان یابد و پس از آن مرحله نهایی دهم آغاز گردد که طی آن با «جهاد روحانی کبیر اکبر» بهائیان در سراسر جهان، این مسلک از «مجهولیت و مقهوریت و انفصال و استقلال» کنونی «که حالیه جامعه های ملی بهائی در سراسر عالم طی می نمایند به مرحله رسمیت وارد» شده و بهائیت «از طرف اولیای امور به عنوان دیانت رسمی مملکتی شناخته خواهند شد و این رسمیت به مرور ایام منجر به تأسیس سلطنت بهائی خواهد گشت که در ظل آن، حدود و احکام مقدس اقدس ام الکتاب شریعت بهائی در جمیع امور شرعی و مدنی کاملا به موقع به اجرا گذاشته خواهد شد و این مرحله، مآلا منتهی به تأسیس و استقرار سلطنت جهانی بهائی... خواهد گردید.»

چگونگی انجام مراحل ده گانه مزبور در جزوه راهنمای نقشه ۱۰ ساله ۱۹۶۳ ۱۹۵۳ نگارش محمد لبیب، ترسیم و تشریح شده است. در جزوه مزبور بخش مربوط به ایران «وظایف نوزده گانه محفل روحانی ملی ایران در اجرای نقشه ده ساله»، چنین ذکر شده است:

۱. بنای اولین مشرق الاذکار ایران در تهران.

۲. تأسیس چاپخانه بهائی در پایتخت ایران.

۳. تأسیس موقوفات بهائی توسط محافل ملی بهائیان در کشور های عربستان، افغانستان و ترکیه.

۴. بنای مرقد باب در شیراز.

۵. تقویت بهائیت در اقالیم آسیا و آفریقا.

۶. خرید اماکن متبرکه بهائیت در اسلامبول و ادرنه.

۷. تأسیس حظیره القدس های ملی در بحرین، کابل و اسلامبول.

۸. تأسیس محکمه ملی بهائی در کابل افغانستان.

۹. تشکیل لجنه تبلیغ آسیا.

۱۰. تملک محل حبس بهاء سیاهچال در تهران و محل اعدام باب در تبریز و محبس وی در چهریق.

۱۱. عضویت زنان بهائی در محافل ملی ایران.

۱۲. تسجیل محافل ملی بهائیان در ایران، عربستان، افغانستان و ترکیه.

۱۳. تأسیس محفل ملی در عربستان، افغانستان و ترکیه.

۱۴. افزایش تعداد محافل محلی بهائی در ایران.

۱۵. تأسیس محکمه ملی بهائی در تهران.

۱۶. هفت اقلیم در آسیا و دو اقلیم در آفریقا در ظل بهائیت وارد گردد.

۱۷. تسجیل محافل محلی در ایران.

۱۸. تأسیس مؤسسه مطبوعات بهائی در تهران.

۱۹. تأسیس شعبه محفل ملی بهائیان ایران در اسرائیل.

در بالای صفحه مربوط به این بخش نیز این عبارت از شوقی افندی پیشوای وقت بهائیان با حروف درشت نقش بسته است: «وقت قیام و خروج و هجوم و جوش و خروش و کفاح و تسخیر مدن و فتح اقطار و غلبه بر جهان و جهانیان است »

افزون بر این می توان به اعلامیه هایی اشاره کرد که بین سال های ۱۳۴۲ ۱۳۳۲، هر ساله از سوی محفل بهائیت صادر شده و مضمون آن چنین بود: «بهائیان تا سال ۱۳۴۲، اجازه کتمان امر دارند و پس از آن، امر بهائیت آشکار و علنی خواهد شد.» اعلامیه های مزبور در میان اسناد و نوشته جات مربوط به «کتابخانه بزرگ پهلوی» یافت می شد که مدیریت آن در زمان رژیم سابق با شجاع الدین شفا بود و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، کارمند ها و محتویات آن طبق مصوبه شورای انقلاب به کتابخانه های ملی و مجلس انتقال یافت. ظاهرا بر پایه مشاهده همین گونه اسناد بود که به گفته استاد عبدالحسین حائری: «مرحوم استاد محیط طباطبایی زمانی که انقلاب سفید و لوایح شش گانه آن توسط محمدرضا پهلوی در زمستان ۱۳۴۱ اعلام شد، اظهار داشتند شمار این ها به ۱۹ عدد مقدس بهائیان خواهد رسید.»

اهمیت ایران و حکومت بر آن نزد سران بهائیت تا آن حد است که اصل مورد ادعای فرقه مبنی بر «عدم دخالت در سیاست» در این سرزمین استثنا می خورد و وقتی که همچون عصر پهلوی دوم زمینه برای ورود اعضای این فرقه در دولت و دربار ایران فراهم می شود، شاهد هجوم انبوه آنان به مراکز سیاسی، نظامی و اقتصادی هستیم. ارتشبد حسین فردوست در این باره می گوید: «با توجه به این نکته که بهائیان بدون اجازه عکا حق ندارند مشاغل سیاسی را بپذیرند و تنها باید تلاش کنند که در فعالیت های تجاری و کشاورزی پیشرفت کنند، روزی از سپهبد صنیعی پرسیدم که چگونه شما شغل سیاسی پذیرفته اید؟ و او پاسخ داد از عکا سؤال شده و اجازه داده اند که در موارد استثنایی و مهم، این نوع مشاغل پذیرفته شود.»

به گفته فردوست: «در واقع بهائیت جهانی این تصور را داشت که ایران همان ارض موعودی است که باید نصیب بهائیان شود و لذا برای تصرف مشاغل مهم سیاسی در این کشور، منعی نداشتند.» بی جهت نیست زمانی که طوفان خشم ملت مسلمان ایران، بساط شاه و شاه بازی را در این سرزمین برای همیشه برچید، با تشکیلات بهائیت و سران و فعالان آن نیز به عنوان «زائده» استعمار و استبداد وابسته به آن برخورد کرد و متقابلا آنان نیز به دامن امریکا و اسرائیل و دیگر کانون های استکباری جهان پناه بردند و دست در دست نظام سلطه که منافع و مطامع آن در ایران انقلابی مسلمان به خطر افتاده بود، به توطئه ضد نظام جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

کلام آخر

استعمار انگلیس و امریکا در دوران سر برآوردن و شلتاق بهائیان در دوره پهلوی گمان می برد که در نهایت ایران فلسطین دوم خواهد بود آنان فرآیند نفوذ به نهادها، کانون های مؤثر تصمیم گیری و نهایتا حکومت را کلید زدند تا نهایتا با حمایت دولت هایی چون: امریکا، انگلیس و اسرائیل پس از به کف آوردن اهرم های حکومتی لازم، اندک اندک به اشغال گستره ارضی ایران بپردازند و با از آن خود کردن تدریجی آن، حکومت بهائیان را بر این کشور رسمی نمایند. علائم این توسعه طلبی در دوران پهلوی دوم، کاملا نمایان بود و کارگزاران شناخته شده آن حکومت یا در زمره بهائیان بودند یا به آنان گرایش داشتند.

بی تردید فتح مناصب و امکانات توسط بهائیان، روزی به فتح زمین و محدود کردن و حتی بیرون ریختن مسلمانان نیز می انجامید. تنها امری که این رؤیای دیرین را به خوابی آشفته مبدل نمود، وقوع انقلاب اسلامی در ایران بود. این حرکت عظیم موجب شد تا بهائیان این سرزمین را از دست رفته قلمداد و به امریکا، اروپا و اسرائیل فرار کنند با این همه دخالت بهائیت در اغتشاشات ۲۵ سال اخیر ایران نشان داد که آنان همچنان در سودای بازگشت به ایران و تبدیل آن به فلسطین دوم هستند؛ رؤیایی که به رغم بلندپروازانه بودن، در ذهن و خیال ایشان جای گرفته است.

منبع: روزنامه جوان آنلاین

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران