تحریف حجاب به بهانه تبلیغ حجاب

...

پدیده «حجاب استایلی» مسال این روز های فضای مجازی است، مساله ای میان رشته ای که جنبه های مختلف دینی، فرهنگی، اجتماعی و روان شناختی دارد. گردانندگان این صفحات عمدتا دخترانی هستند که جز پوشیدگی، مرز دیگری برای حجاب اسلامی قائل نیستند. آن ها دوست دارند در عین پوشیدگی، شیک، جذاب و متفاوت به نظر برسند. معتقدند همان دینی که می گوید حجاب برای زن مسلمان واجب است، گفته است: «خداوند زیباست و دوستدار زیبایی»؛ بنابراین حالا که بناست زن مسلمان پوشیده باشد چرا پوشش او جذاب و زیبا نباشد؟

برخی هم به طرفداری از جریان حجاب استایلی چنین استدلال می کنند که نسل جدید با هجم سنگین فرهنگ های مختلف روبروست بنابراین از نسلی که متاثر از پدید جهانی شدن است، نباید انتظار داشت که پذیرای همان نسخ حجاب قرآن در ۱۴۰۰ سال پیش باشد بلکه به اقتضای نیاز های زمان باید مفاهیم اسلامی به گونه ای تبلیغ شوند که برای آن ها نیز جذاب و قابل اجرا باشد.

استحال حجاب

این تلقی ساده انگارانه در حقیقت، به جای تبلیغ حجاب به تحریف بلکه استحال حجاب می انجامد چرا که اساسا تبلیغ هر سبکی از پوشش اسلامی که با هدف بیشتر دیده شدن زن مسلمان صورت پذیرد، خلاف حکم شرعی حجاب است.

از نگاه قرآن، فلسف حجاب، مصونیت زنان از اذیت و آزار است: «پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مسلمان سفارش کن که با چادر ها و مانتوهایشان خود را کامل بپوشانند. این برای آنکه آنان را به پاکدامنی بشناسند و اذیتشان نکنند، بهتر است...» احزاب:۵۹، ترجم علی ملکی

طبق این آیه پوشیدگی زن مسلمان باید به گونه ای باشد که گویای عفت و پاکدامنی او باشد. اما بانویی که چادری پرزرق و برق و سنگ دوزی شده پوشیده و با آرایش به جلوه گری و دلربایی مشغول است، کی و کجا می تواند نگاه شهوت آلود مردان را از خود براند؟

از این گذشته، حجاب در تعریف اسلامی فقط اختصاص به پوشیدگی سر و تن ندارد بلکه حجاب در گفتار و رفتار را هم شامل می شود؛ بنابراین کسی را که در ظاهر، حدود شرعی حجاب را رعایت می کند، اما صدایش با ناز، کرشمه و عشوه گری، همراه است یا شبیه یک برج چشم نواز رفتاری متبرجانه از خود به نمایش می گذارد، می توانیم مسلمان بنامیم، اما محجبه نه.

حجاب استایل ها فقط حکم شرعی حجاب را تحریف نمی کنند بلکه آن ها نظام ارزشی مفهوم حجاب را دستخوش تغییر و انحراف می کنند. آن ها با برداشت التقاطی از حجاب، سبکی از زیست اسلامی را به نمایش می گذارند که با پاره ای از محرمات دینی مثل اختلاط با نامحرم، آوازخوانی، سگ نوازی و ... سازگار است و این یعنی استحال مفهوم حجاب از حقیقت معنای اصیل و ارزشی آن.

آسیب های حجاب استایلی

همه حجاب استایل ها را نباید با یک چوب راند. برخی از آن ها واقعا قصدشان تبلیغ حجاب دینی و خدمت به فرهنگ پوشش اسلامی است، اما خب، برداشتی غلط یا ناقص از حجاب اسلامی دارند. این ها اگر در معرض تبیین روشنگرانه و موثر قرار بگیرند، به احتمال قوی متنبه شده و نواقص خود را اصلاح خواهند کرد.

برخی دیگر از حجاب استایل ها کاسبانی سودجو هستند که هیچ اعتقادی به حکم حجاب اسلامی ندارند و صرفا به خاطر بازار پرمشتری پوشش اسلامی، به صنعت مدلینگ اسلامی روی آورده اند. از آنجا که دین برای این افراد در اولویت نیست لذا در بیرون از این کسب و کار و یا حتی در آیند شغل حجاب استایلی بدون هیچ ملاحظه ای همین حجاب نیم بند و نیمه تمام را هم کنار گذاشته و کاملا کشف حجاب می کنند.

گروه سوم، حجاب استایل هایی هستند که به خاطر اجبار خانواده به این سبک پوشش روی آورده اند. این افراد نوعا در خانواده های «دیندار» و البته «برخوردار» از موهبت های مادی پرورش پیدا کرده اند، اما چون فرزند مدرنیته هستند تلاش می کنند تا سبک نوینی از دینداری را به نمایش بگذارند که با فرهنگ تکاثر و رفاه طلبی قابل جمع باشد.

چهارمین گروه از حجاب استایل ها کسانی هستند که به دلیل ترس از دست دادن وجهه و پایگاه خود در گروه اجتماعی بستگان، دوستان، یا همکاران نمی توانند یا نمی خواهند که حجاب اسلامی را به طور کامل نقض کنند بنابراین هم می خواهند به حجاب ظاهری وفادار بمانند و هم دوست دارند آزادی های فراتر از حد معمول پوشش شرعی را تجربه کنند. دینداری این ها آمیخته با نوعی شرک و نفاق است.

شاید بشود گفت آسیب سه گروه اخیر از حجاب استایل ها حتی از بی حجاب ها هم بیشتر است، چون آن ها دین را ابزار شهرت و کسب و کار قرار می دهند، اما بی حجاب ها از اول موضعشان در قبال حکم شرعی حجاب روشن و تکلیف شان با مردم معلوم است.

منبع: ایرنا

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران