اگر جرأت داری سری به اینجا بزن عکس

...

گاهی برای اینکه تاریخ و وقایعی که در آن به ثبت رسیده را درست قضاوت کنیم و ببینیم ما کدام طرف ایستاده ایم، لازم است بدون هیچ موضعی چشمانمان را ببندیم و با قوه خیال وارد خاطرات و اسنادی شویم که از یک اتفاق به جای مانده. هر چند بعضی اوقات باور کردن آنچه در برهه ای روی داده در ذهن مادی یک انسان به سختی می گنجد.

چشم هایت را ببند و با راوی همراه شو

اینجا تهران است؛ بین سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷. کوچه ای در خیابان فردوسی تهران که انتهایش می خورد به ساختمانی با دیوار های آجری و در های سبز رنگ. در ورودی که قرار است از اینجا داخل شوی کوچک است و تو برای وارد شدن باید پایت را چیزی حدود نیم متر بالا بیاوری تا بتوانی داخل شوی. موقع ورود در حالی که به شدت مضطرب هستی و تمام وجودت را نگرانی گرفته دو نفر که تو را همراهی می کنند، با تحکم و بدون اینکه به تو بگویند باید پایت را بلند کنی هولت می دهند به سمت در و بدون اینکه بدانی، ناگهان با صورت به زمین می افتی و دست هایت که با دستبند بسته شده هم نمی تواند مددی برساند.

درب ورودی زندان

این لحظه قرار است با این ورود بفهمی وارد زندان کمیته مشترک شاهنشاهی شده ای. بلندت می کنند. تو همچنان در سرت می گذرد حرف هایی که در مورد شکنجه در ساواک شنیده ای چقدر می تواند راست باشد و از آن بدتر نکند زیر این فشار و سختی لب از لب باز کنی و دوستانت را لو بدهی.

فرقی ندارد تابستان آمده باشی یا زمستان

چشمانت هنوز بسته است. فرقی ندارد تابستان آمده باشی یا زمستان. هوا در این ساختمان مخوف، به خاطر مدل سازه اش همیشه سرد است. حالا لباس هایت را از تن در می آورند و تو برای خوشامدگویی و اینکه حساب دستت بیاید اینجا کجاست وارد صفی می شوی که همه به نوبت ایستاده اند و شلاق می خورند. در این ساختمان مخروطی شکل که به دست آلمان ها ساخته شده صدای زندانی ها و فریادشان که می توانست گوش فلک را کر کند در فضای داخلی می پیچد، اما به هیچ عنوان از بیرون کسی چیزی نمی شنود.

شلاق که خوردی وارد ساختمان می شوی. بدون اینکه جایی را ببینی و باز در هایی مقابلت هست که نیم متر باید پایت را بلند کنی تا از آن رد شوی و تو، چون از این موضوع باز هم بی خبری مجددا با صورت به زمین می خوری. با این فرق که الان پاهایت هم زخمی است و سوزش شلاق اجازه درست راه رفتن را با پا های خونی نمی دهد.

داخل که شدی چشمانت را باز می کنند و یک دست لباس زندان می گیری که رنگ مشخصی هم ندارد، اما شاید یک جوری طوسی است. دمپایی پلاستیکی را پایت می کنی و آماده می شوی برای مراحل بعدی شکنجه. تا این مرحله فرقی نمی کند چطور فکر می کنی و اهل کدام طرف هستی. مذهبی، مارکسیست، کمونیست و مجاهدین خلق؟ تفاوتی ندارد. اما از اینجا به بعد است که عیار اعتقادت به راهی که می روی سنجیده می شود. آنجاست که مقابل دکتر حسینی بالاخره کوتاه می آیی مگر آنکه بدانی واقعا چه هدفی را دنبال می کنی. اینجاست که یکی می شود مراد نانکلی که چشمش هم بر اثر شکنجه تخلیه می شود و جان می دهد، اما زبان باز نمی کند؛ مبادا مبارزین دیگر به درد سر بیفتند؛ و دیگری می شود مسعود رجوی، مثلا از گنده های مجاهدین خلق که بعد ها گندش در می آید و سندش رو می شود که دست به دست ساوک داده، زیرا تحمل ماندن در اتاق حسینی را ندارد.


سند همکاری مسعود رجوی با ساواک

البته زبان بستن در مقابل دکتر حسینی که البته اسمش محمدعلی شعبانی است و چهار کلاس بیش تر سواد ندارد و آن اتاق با دیوار های سیاه، واقعا کار شاقی بود و از هر کسی بر نمی آمد. او غول پیکر و کریه منظر بود. حسینی دوره اش را زیر نظر شکجه گران اسرائیلی گذرانده بود که الحق نشان داد شاگرد خوبی بوده. تخصصش در زدن شلاق بود و بلد بود چطور کابل ها را موازی بزند که پای زندانی زود بی حس نشود.

بعد اگر همچنان زبان باز نکنی تو را روی صندلی آپولو می نشاند و کف دست و ساق پایت را زیر گیره های آن پرس می کند و کلاه آهنی مخصوصی که تا گردن را می پوشاند روی سر قرار می هد. بعد دوباره شروع به زدن کابل می کند؛ کابلی که سرش افشان است و موقع اصابت به کف پا، نوک آن روی پا برمی گردد و موجب کنده شدن گوشت های آن می شود. گاهگاهی هم با شیئی چوبی یا فلزی ضربه ای به کلاه وارد می کند تا صدای بسیار وحشتناکی در آن ایجاد شده و در گوش زندانی بپیچد که فوق العاده آزاردهنده است؛ شکنجه ای است مضاعف بر سایر شکنجه ها.

صندلی آپولو و تخت الکترونیکی

اگر باز هم زبان متهمی مثل عزت مطهری باز نشد، مرحله بعد روی تخت الکترونیکی می خواباند. یک نفر روی شکم می نشیند و زیر تخت منقلی از آتش روشن می کنند تا قسمت های حساس بدن بسوزد.

البته تنوع برای باز کردن زبان زندانی ها فراوان است و تو فکر می کنی خدایا این مدل شکنجه چطور می تواند از اولاد آدم برآید؟ اتاق دیگری در این ساختمان مرموز پایتخت وجود دارد که شخصی به نام هوشنگ منوچهری حکمران آن جاست. او زندانی را داخل قفسی می کند تا اولا با تحقیر به او بگوید که بیرون از اینجا هر که می خواهی باش، اما اینجا جایت در قفس است و سپس بدنش را بسوزاند.

در حیاط استوانه ای کمیته، نرده ای از زمین تا بام حیاط نصب شده. متهم برهنه در حالی که دیگر جانی برای کتک خوردن ندارد به این نرده ها آویزان می شود تا صدای ناله و فریادش آرامش روانی بقیه افراد را از بین ببرد.

زن و مرد در اینجا فرقی ندارد و حتی گاهی زنی خیلی سخت تر از مرد ها شکنجه می شود. خودت را بگذار جای مرضیه حدیدچی دباغ. او که سخت ترین شکنجه را نسبت به دیگر زندانیان چشیده و از شکنجه دختر ۱۴ ساله اش رضوانه می گوید: «رضوانه محصل مدرسه رفاه بود و به همراه سایر دانش آموزان مدرسه به کار های هنری و جمعی می پرداخت. او سرود ها و اشعاری را که از رادیو عراق پخش می شد با دوستانش جمع آوری کرده و در دفترچه اش می نوشت. این دفترچه پس از دستگیری من و هنگام تفتیش و بازرسی خانه، به دست مأموران افتاده بود و این بهانه ای برای دستگیری اش شده بود.

شب اول، آن محیط برای رضوانه خیلی وحشتناک و خوف آور بود. دائم به خود می لرزید و دستش را به دستان من می فشرد. البته من نیز دست کمی از او نداشتم، ولی بایستی برای حفظ روحیه دخترم، خودم را استوار و مسلط نشان می دادم تا او بتواند در برابر شکنجه هایی که در روز های بعد پیش رویش بود دوام بیاورد... شبی، ماموران به سلول آمدند و با درنده خویی، رضوانه را با خود بردند... لحظاتی بعد صدای جیغ و فریاد های دلخراش رضوانه همه جا را فرا گرفت. به خود می لرزیدم، بغضم ترکید و گریستم... صدای جیغ ها و ناله های جگرسوز رضوانه قطع نمی شد. سکوت شب هم فریاد ها را به جایی نمی رساند. ناگهان همه صدا ها قطع شد... خدایا چه شد؟ هراس وجودم را گرفت. دلهره، راه نفس کشیدنم را بند آورد قلبم به شماره افتاد خدایا چه شد؟ چه بر سر رضوانه آوردند؟ ساعت ۴ صبح که، چون مرغی پر کنده، هنوز خود را به در و دیوار سلول می زدم... صدای زنجیر در را شنیدم... به طرف سلول خیز برداشتم. وای خدایا این رضوانه است که تکه پاره با بدنی مجروح، خونین، دو مامور او را کشان کشان بر روی زمین می آورند. آن قطعه گوشت که به زمین رها شده رضوانه، جگرپاره من است.»

حالا چشمانت را باز کن

این ها تنها شمه ای است از آنچه در زندان کمیته مشترک توسط ایادی رژیم پهلوی بر انسان ها گذشته است. قبول دارم که شبیه افسانه است و نمی توان باورش کرد. با خودت می گویی حتی حیوان ها هم نمی توانند چنین درنده خو باشند. اگر می خواهی ۵۰ سال به عقب برگردی و با چشمان خودت ببینی آنچه را خواندی، باید سری به انتهای کوچه طبس در خیابان فردوسی تهران بزنی و با ورود از همان درب سبز رنگ، اما با چشمانی باز، خودت کلاهت را قاضی کنی در این نقطه از تاریخ، زن و آزادی چطور معنا می شد و طرفدارانش چطور افرادی بودند.

منبع : فارس

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران