ابعاد تبعیض و نژادپرستی علیه سیاه پوستان در آلمان

...

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که سیاه پوستان ساکن آلمان با نژادپرستی و تبعیض گسترده روبرو هستند. 

در این گزارش آمده است: نتایج نظرسنجی موسسه افروزنسوس نشان می دهد که نژادپرستی علیه سیاه پوستان در آلمان گسترده بوده و در سازمان های این کشور نهادینه شده است. هیچ حوزه ای از زندگی در این کشور وجود ندارد که در آن تبعیض و نژادپرستی مشکل گسترده ای نباشد.

این نظرسنجی احساسات بیش از یک میلیون سیاه پوستی که در آلمان زندگی می کنند را منعکس می کند. 

آلمان از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون اطلاعاتی درباره پیشینه قومی یا نژادی ساکنانش جمع آوری نکرده و دولت استدلال می کند که مقامات هرگز نباید بتوانند جوامعی را که در معرض آزار و اذیت قرار دارند، شناسایی کنند. منتقدان این رویکرد استدلال کرده اند که در دسترس نبودن داده ها باعث می شود نژادپرستی در این کشور پنهان مانده و ردیابی آن تقریبا غیرممکن باشد.

آمار های دولت آلمان، فرزندان نسل دوم یا سوم مهاجران را که ممکن است همچنان مورد تبعیض قرار گیرند، در نظر نمی گیرد.

بازار مسکن، خدمات امنیتی و پلیس به عنوان حوزه هایی شناسایی شدند که به طور ویژه در معرض تبعیض علیه سیاه پوستان هستند. بیش از ۶۰ درصد سیاه پوستان شرکت کننده در این نظرسنجی گفته اند که تبعیض در این حوزه ها به طور مداوم رخ می دهد. 

این نظرسنجی همچنین نشان داد که جامعه سیاه پوست آلمان به ویژه از اثرات اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا آسیب دیده است. یک نفر به ازای هر هفت شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کرد که به دلیل همه گیری کرونا شغل خود را از دست داده است.

منبع: میزان

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران