تاکید وزیر علوم بر توجه به افزایش رشته های میان رشته ای در گروه علوم پایه

تهران - ایرنا - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: باید نسبت به افزایش رشته های میان رشته ای در گروه علوم پایه اهتمام داشته باشیم زیرا علوم پایه زمانی وارد فناوری و نوآوری می شود که به صورت بین رشته ای به کار گرفته شود.

منبع: اخبار علمی ایرنا