قبول شدگان ماده ۲۸ پس از قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش باید چه کنند؟

...

فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: طبق قانون، معلمان ماده ۲۸ پس از قبولی در آزمون باید یک سال در دانشگاه فرهنگیان دوره های مهارتی معلم و آموزش های لازم را دیده و  امتحان بدهند.

وی با بیان این که معلمان ماده ۲۸ پس از قبولی در امتحانات دانشگاه فرهنگیان به استخدام وزارت آموزش و پرورش در می آیند؛ افزود: امسال به دلیل کمبود معلم متاسفانه قبول شدگان آزمون استخدامی بدون آموزش های لازم به کلاس های درس رفتند. البته این معلمان حین خدمت آموزش های لازم را می بییند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که دانشجو معلمان فارغ التحصیل نیز رتبه بندی می شوند؛ افزود: سامانه رتبه بندی برای دانشجو معلمان فارغ التحصیل باز شده و آن ها در حاضر حاضر مدارک مورد نیاز را  در سامانه ثبت می کنند.

منبع: اخبار علمی باشگاه‌خبرنگاران