آیا چراغ های راهنمایی دچار تحول خواهند شد؟

...

محققان در حال بررسی راه هایی برای استفاده از ویژگی های موجود در خودرو های مدرن مانند GPS هستند تا ترافیک را ایمن تر و کارآمدتر کنند.

مروری تاریخی

چراغ های راهنمایی در طول سال ها تغییر چندانی نکرده اند. کلیولند اولین سیستم کنترل ترافیک شهرداری را در سال ۱۹۱۴ با چراغ های قرمز و سبز راه اندازی کرد که مدت ها توسط راه آهن ها استفاده می شد.

افسر پلیسی که در یک غرفه در پیاده رو می نشست مجبور بود برای تغییر سیگنال رنگ کلیدی را فشار دهد. چند سال بعد چراغ زرد به این رنگ ها اضافه شد.

امکان اضافه شدن چراغ چهارم

بسیاری از جنبه های رانندگی می تواند تغییر کند، زیرا خودرو های خودران بیشتری در جاده ها در سراسر جهان وارد خواهند شد.

عملکرد چراغ سفید این است که به رانندگان انسانی هشدار دهد که وسایل نقلیه خودران به تعداد زیادی در جاده وجود دارد و آنها باید به دنبال وسیله نقلیه جلویی خود ادامه دهند.

در حالی که گروهی دیگر از کارشناسان می گویند که چراغ های فعلی می توانند در صورت اصلاح کافی باشد تا به طور همزمان قرمز و سبز چشمک بزنند تا نشان دهند که تعداد زیادی خودروی خودران در جاده وجود دارد و باید برای حفظ و نگهداری جریان ترافیک به حرکت در پشت ماشین جلویی خود ادامه دهند.

به منظور استفاده از پتانسیل کامل خودرو های خودران و توانایی آنها برای عمل به عنوان نوعی مغز جمعی، این خودرو ها می توانند هم با چراغ راهنمایی و هم با سایر خودرو های خودران اطراف ارتباط برقرار کنند تا به کاهش تاخیر در ترافیک، کاهش مصرف سوخت و بهره وری برق و کاهش تراکم ترافیک کمک کنند.

اما استفاده از چنین رویکردی سال ها طول می کشد. زیرا به ۴۰ تا ۵۰ درصد وسایل نقلیه خودران در جاده ها نیاز دارد.

برنامه دمو

محققان دانشگاه میشیگان با استفاده از داده های سرعت و موقعیت موجود در خودرو های جنرال موتورز، یک برنامه آزمایشی را در حومه دیترویت بیرمنگام برای تغییر زمان در چراغ های راهنمایی در آن شهر انجام دادند.

پس از این آزمایش مشخص شد که حتی با وجود تنها ۶ درصد از وسایل نقلیه در خیابان های بیرمنگام که به سیستم جنرال موتورز متصل هستند، داده های کافی برای تنظیم زمان سیگنال های ترافیکی برای تسهیل جریان ارائه می شود.

داده های اولیه در بیرمنگام برای زمان بندی چراغ های سبز فقط چند ثانیه در طول آزمایش ها تنظیم شد، اما برای کاهش ازدحام کافی بود.

چراغ های راهنمایی بیرمنگام، ۳۴ عدد، انتخاب شدند. از آنجایی که بیش از نیمی از سیگنال ها را در سراسر کشور تشکیل می دهند، بر اساس یک برنامه زمان بندی مشخص بدون دوربین یا سنسور برای نظارت بر ازدحام تنظیم می شوند.

منبع: ارم نیوز

منبع: اخبار علمی باشگاه‌خبرنگاران