ببینید | هیچ خودرو و راننده‌ای در یخبندان ایمن نیست!

وقتی سطح جاده یا خیابان یخ می زند، شاید واقعا بهتر باشد که قید رانندگی را بزنید، چرا که کنترل خودرو دیگر در اختیار راننده نیست.

به گزارش همشهری آنلاین، استفاده از تایرهای یخ شکن و یا حتی زنجیر چرخ، در برخی موارد ممکن است، هیچ نتیجه ای در پی نداشته باشد.

ویدئوی زیر می تواند نمونه مشخصی از این موضوع باشد.

منبع: همشهری