ببینید | فناوری عجیب و جالب آئودی | کاهش مزاحمت برای سایر رانندگان!

آئودی فناوری را ارائه کرده است که بر اساس آن، نور چراغ های خودروهای این برند، رانندگان روبرو را در جاده اذیت نمی کند

به گزارش همشهری آنلاین، ویدئوی زیر ساز و کار این فناوری را به نمایش درآورده است.

منبع: همشهری