تصاویری از یک ماهی ترسناک که کاملا بی‌آزار است | دندان‌نیش‌ها را بهتر بشناسیم

ماهی های دندان نیش که به غول ماهی هم شهرت دارند، در اصل ماهی های بزرگی نیستند و برخلاف هیبت ترسناک شان هیچ خطری برای انسان ها ندارند.

به گزارش همشهری آنلاین، خانواده این ماهی ها به دو دسته ماهی دندان نیش معمولی و ماهی دندان نیش تیغ دار تقسیم می شوند. این نوع دوم تنها در آب های گرمسیری اقیانوس آرام و اطلس پراکنده هستند.

حداکثر طول یک داندان نیش، ۱۶ سانتی متر است. در ماهی های بالغ، دو دندان نیش فک تحتانی جانور آنقدر دراز هستند که برای جایگیری مناسب دندان ها در زمانی که دهان ماهی بسته است، دو حفره در دو طرف مغز جانور در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند.

تحقیقات در خصوص این گونه از ماهی ها که در راسته سنجاب ماهی سانان قرار دارند، اندک بوده است.

منبع: همشهری