تصاویر جذاب فرود ایرباس ۳۲۰ در شب از منظر کابین خلبان

فرود هواپیما در شب وقتی که شهر، مملو از نور زیر پای شما قرار دارد، صحنه ای تماشایی و فوق العاده است.

به گزارش همشهری آنلاین، در ویدئوی زیر فرود شبانه ایرباس ۳۲۰ را از منظر کابین خلبان ملاحظه فرمایید:

منبع: همشهری