رویداد ملی «تاثریا» به ایستگاه سیستان و بلوچستان رسید

رویداد ملی تاثریا با هــدف سرمایه گذاری بر روی طرح های برتر و فناور در استان‌های کشور توسط هلدینگ پیشگامان توسعه فرآیند دانش برگزار می‌شود. ...

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، رویداد ملی تاثریا با ه دف سرمایه گذاری بر روی طرح های برتر و فناور در استان های کشور توسط هلدینگ پیشگامان توسعه فرآیند دانش برگزار می شود. 

این رویداد نیاز های استان در پیش برد اهداف اقتصاد دانش بنیان را شناسایی نموده و برای پاسخ گویی به نیازهای اولویت دار و فناورانه نهادها و صنایع بزرگ به منظور حل نیاز های کشور اقدامات لازم را انجام می دهد.
رویداد ملی تاثریا اکنون به ایستگاه سیستان و بلوچستان رسیده و یازدهم بهمن ماه سال جاری در محل پارک علم و فناوری زاهدان با حضور سرمایه گذاران و صاحبان صنایع بزرگ استان برگزار میگردد.
شایان ذکر است چندی پیش، نیاز های فناورانه استان توسط کارشناسان هلدینگ پیشگامان توسعه فرآیند دانش شناسایی شده است. 
همچنین شبکه نخبگانی استان نیز شناسایی شده و در این رویداد ، پاسخ هایی که برای مسائل موجود دارند را ارائه خواهند نمود.

پایان پیام/

/

منبع: فارس‌نیوز