خشم خورشید | شراره‌های خورشیدی زمین را بمباران می‌کنند

خورشید شنبه هفته گذشته رگبار تقریبا بی وقفه ای از شراره هایش، از جمله ۹ شراره قدرتمند کلاس M را منتشر کرد.

به گزارش همشهری آنلاین، تعدادی از این شعله های کلاس M که شعله هایی قدرتمند هستند، به همان ناحیه لکه های خورشیدی غول پیکر معروف به AR۳۳۱۱ نسبت داده شده اند که به آرامی به سمت زمین می چرخد.

AR۳۳۱۱ با یک لکه خورشیدی عظیم دیگر به نام AR۳۳۱۰ ملحق می شود که مسئول شعله عظیم خورشیدی در ۱۶ مه ۲۶ اردیبهشت بود که باعث خاموشی گسترده رادیویی شد.

شراره های خورشیدی زمانی ایجاد می شوند که انرژی مغناطیسی در جو خورشید جمع و در یک انفجار شدید، تابش الکترومغناطیسی آزاد می شود. آنها بر اساس اندازه به گروه های الفبایی دسته بندی شده اند که کلاس X X-class قدرتمندترین آنهاست. سپس شراره های کلاس M هستند که ۱۰ برابر کوچک تر از شراره های کلاس X هستند و بعد از آن، شراره های کلاس C، کلاس B و در نهایت شراره های کلاس A قرار می گیرند که برای داشتن تأثیر قابل توجه بر روی زمین، بسیار ضعیف هستند.

در هر کلاس، اعداد از یک تا ۱۰ و فراتر از آن، برای شراره های کلاس X قدرت نسبی یک شراره را نشان می دهند. قوی ترین شراره شنبه گذشته، M5.3 بود.

مجموعه ای از خاموشی های رادیویی موج کوتاه توسط انبوهی از شراره ها ایجاد شده اند که پالس قوی پرتوهای ایکس و تشعشعات فرابنفش شدید را به سمت زمین می فرستند. به وسیله حرکتی با سرعت نور، تشعشعات در کمتر از ۸ دقیقه به زمین می رسند و لایه بالایی جو زمین ترموسفر را یونیزه می کنند و باعث خاموشی امواج کوتاه رادیویی در زمان برخورد می شوند.

فعالیت های خورشیدی به عنوان بخشی از چرخه ۲۵ خورشیدی در حال افزایش است که دانشمندان پیش بینی می کنند در سال ۲۰۲۵ به اوج خود می رسد.

شراره های خورشیدی و دو لکه روی این گوی آتشین را در ویدئوهای زیر ملاحظه فرمایید:

منبع: همشهری